مستبصرین خانم عفیفه احمد اندونزى
58 بازدید
محل ارائه: http://www.al-shia.org/html/far/10media/media.php?i_d=rah
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
زندگى نامه ـ اسلام شناسى ـ مسلمان شدگان ـ مراکز تحقیقاتى ـ مطالعات ـ رویدادها ـ شبهات