قانون شكني هاي ديروز رئيس دولت دهم توسط رئيس دستگاه قضا مي باشد.
24 بازدید
تاریخ ارائه : 9/27/2011 8:52:00 AM
موضوع: اقتصاد

کد مطلب: 118611

اختلاسي به بلنداي تاريخ چاپ ارسال به رفقا
۰۴ مهر ۱۳۹۰
دكتر ياسر سبحاني فرد
 
شگفتي  محتمل ترين واكنش  بر عمق اختلاس صورت گرفته اخير مي باشد. اختلاسي كه  خود را به بلنداي تاريخ نشان داده و ركوردهايي تاريخي شكسته است. وقتي رقم اين اختلاس بر ذهن گذر مي كند، مي توان اينگونه  محاسبه نمود كه اگر فردي در زمان حضرت سليمان نبي در 2800 سال پيش مي توانست  هر روز حدودا 2 ميليون و 800 هزار  تومان  يعني ماهي حدودا   84 ميليون  تومان پس انداز كند آنگاه مي توان نتيجه گرفت كه اين فرد در سال حدودا يك ميليارد تومان و بالاخره بعد از 2800 سال مي تواند 2800 هزار ميليارد تومان پس انداز كرده باشد. چنين محاسباتي تن هر بيننده اي را مي لرزاند. در اين زمينه سوالات زير نمونه اي از ده ها سوال ممكن خواهد بود:
 
الف ) آيا اين كسري در جايي از حساب كشوري خود را نشان نمي داده است؟
تخصص اينجانب مانند اكثر قريب به اتفاق مردم حسابداري و حسابرسي نيست اما هر ذهن ساده و دور از تعمقي هم مي تواند اين سوال را مطرح كند كه آيا وقتي چنين مبلغي از حساب يك يا چند بانك خارج شده و باز گردانده نمي شود هيچ سيستم هشدار دهنده اي به صدا در نمي آيد؟آيا ترازنامه حسابهاي اين بانكها عدم تعادل را نشان نمي دهد؟

به نظر مي رسد كه چنين سيستم هاي هشدار دهنده و رديابي در سيستم اقصادي وجود داشته و براي همين هم چنين اختلاسي كشف شده است اما وقتي به مبلغ اختلاس متمركز مي شويم به اين نتيجه مي رسيم كه احتمالا سيستم نظاريت داراي سقف كمبود نبوده و يا نسب به زمان داراي حساسيت نبوده است . يعني سيستم نشان مي داده كه كمبودي در تراز حسابها وجود دارد اما براي آن تعريف شده بوده كه احتمالا اين كمبود مي تواند در زمان آتي برطرف شده و حساب به تعادل برسد. در اينجا اين سوال پيش مي آيد كه زمان مورد قبول براي يك كمبود در حسابها چقدر بايد باشد؟ با اين نقطه ضعف است كه احتمالا هزاران بدهكار بانكي كلان در كشور وجود دارد كه همچنان با خيال راحت به حيات بدهكاري خود ادامه داده و تحت پيگرد قرار نمي گيرند.
 
ب ) آيا حرص و طمع پاياني ندارد؟
شگفتي انسان در هنگام تفكر راجع به اين اختلاس آنجا فزوني مي گيرد كه  ذهن از خود مي پرسد آيا حرص و طمع پاياني ندارد؟  آيا وقتي فرد مثلا 1000 ميليارد تومان را اختلاس نمود باز هم به خود نمي گويد كافي است؟ آيا اگر اختلاس كشف نمي شد فرد  نمي خواست حد كفايت اختلاس را در ذهن خود اعلان كرده و لااقل پابه فرار بگذارد؟ آيا اگر اختلاس كشف نمي شود فرد قصد داشت تمام دارايي كشور را اختلاس كند . حقيقتا كه انسان موجودي است طمع كار.
 
در برخي از اطلاعات اين پرونده آمده است كه اين فرد داراي 1000 ميليارد تومان وثيقه و داراي چند هزار ميليارد تومان  دارايي بوده است و بنابر اين مي توان اين احتمال را داد كه اين مبلغ بدهكاري براي اين فرد با توجه به مبلغ اعتبار او ناچيز تلقي شده و نسبت بدهكاري مد نظر قرار گرفته است. به عبارتي 3000 ميليارد تومان اختلاس يا بدهكاري در برابر 1000 ميليارد تومان وثيقه  و به همين ميزان دارايي مانند اين گرفته شده كه فردي با يك ميليون تومان موجودي  و مثلا يك ميليون تومان دارايي 3 ميليون توامن به بانك بدهكار باشد. در اين حالت بانك هم مي تواند اميدوار باشد كه اين فرد بتواند بدهكاري خود را بپردازد. البته اين توجيه در صورتي است كه بانك بداند چه كسي به چه ميزان بدهكاري دارد.
 
ج ) آيا اين اختلاس قابل مقايسه با تخلفات  دولتهاي پيشين است؟
يكي از نكات جالب اين اختلاس اين است كه چنين اختلاسي در زمان دولتي رخ داده كه مهمترين شعارش مبارزه با فساد اقتصادي بوده. اين اتفاق به همين دليل دستاويز مخالفان دولت شده  و مي پرسند شما كه اينقدر ادعايتان گوش فلك را كر كرده و آفاق را مي شكافت ناظر بر اختلاسي بوده ايد كه در هيچ دوره زماني اتفاق نيفتاده .  با اينكه ايراد چنيين افرادي در جاي خود به حق مي باشد اما بايد گفت كه برخي از سخن حق خود  اراده باطلي را طلب مي كنند. در اين مورد سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا با وجود سيستم بانكي فعلي اين فرد تصميم به اختلاس در دولتها ي پيشين و حتي آينده مي گرفت با همين روش نمي توانست اين كار را تكرار كند؟ آيا خريدن چندين مقام دولتي در كشوري به اين پهناوري و جمعيت براي او دشوار بود؟آيا سيستم نظارتي مي توانست جلوي آن را بگيرد؟
 
سخن در اينجاست كه اين فرد با اين  وسعت كار يا حرص و طمع و با همين روش كار و با همين سيستم نظارتي بانكي كه شرايط يك نظارت كامل در آن نيست اگر در هر زماني ارده مي كرد مي توانست چنين كاري را صورت دهد . آن فساد و اختلاسي بيشتر مايه سرزنش است كه به وسيله دولتمردان و اطرافيان صورت گرفته و سپس حمايت دولتمردان را نيز به دنبال داشته باشد. اگر دولتمردان دولت احمدي نژاد  و يا نزديكان  دولت در اين اختلاس نقش داشتند و دولت از آنها حمايت كرد آنگاه بايد بر آنها تاخت و دودمان اين دولت را بر باد داد. شدت اختلاس تاسف آور است و بايد آن را علت يابي نمود اما اين اختلاس از اختلاسي كه در آن يك مقام بلند پايه يا نزديكان درجه اول آن اختلاس يا سوء استفاده اي  در حد چند ميليارد تومان را انجام مي دهند و سپس دولت  به جاي عذر خواهي با وقاهت كامل از آن دفاع مي كند بسيار شرافت دارد.
 
د ) آيا اين اختلاس نبايد لااقل يك مدير دولتي را قرباني كند؟
علي رغم مطالب گفته شده فوق و حتي اگر سيستم نظارتي داراي ايراد بوده باشد و پاي هيچ دولتمردي در ميان نباشد باز هم بايد به علت عدم كفايت مسئولان در بهبود سيستم و يا لااقل براي اين منظور كه مرهمي بر زخمهاي ملت گذاشته شده باشد دولتمراني كه در اين حادثه  مديريت مستقيم دارند بايد از پيشگاه ملت عذر خواهي كرده و استعفا دهند . اما آنچه با شگفتي ديده مي شود نمود رفتاري همچون رفتار شخصي اكثر ما ايراني هاست كه عذر خواهي را از هر زشتي زشت تر و بدتر مي دانيم . در اين زمينه مسئولان ذي ربط با كمال پر رويي توپ را در زمين ديگران به گردش در آورده و خود را به خاطر كشف اين اختلاس مستحق تشويق مي دانند.
 
نتيجه
عمق اين اختلاس فاجعه بار و بسيار تاسف انگيز است. اگر چنين  رويدادي كه همچون يك چراغ خطر روشن شده باز هم قرباني بازي هاي سياسي شود احتمال تكرار آن وجود خواهد داشت. اگر ايراد از سيستم نظارتي است بايد سيستم اصلاح شود چرا كه فردي مشابه با روشي مشابه با كاركنان مشابهي از بانك دوباره خواهد توانست چنين كاري را تكرار كند در حالي كه اين موارد دايما در حال تكرار است و در اين مورد تنها حرص و طمع فرد و افراد خاطي و قدرت ريسك بالاي آنها و يا وثيقه بالاي آنها شكل موضوع را بزرگتر كرده است. اين اختلاس با تمام بزرگي آن  در صورتي كه هيچ مقام بزرگ دولتي را دگير نكرده باشد نشان گر سهل انگاري و عدم كفايت مسئولان دولتي است و از اين نظر بدتر از مسئولان دولتي نيست كه خود دستشان به فساد اقتصادي هر چند كوچكتر آغشته است و يا در حال دفاع از نزديكان و ياران فاسد خود هستند كه اگر گروه اول  بي لياقت  هستند  گروه دوم خود فاسد هستند. با اين حساب چنين مديراني  اگر هم بي كفايت نبوده باشند حتما مي بايست  همچو مرهمي بر زخمهاي مردم كه نظاره گر  و پيگير اطلاعات اين حادثه هستند به جاي نصب مدل افتخار بر سينه خود ، استعفا داده و از ملت شريف ايران عذر خواهي كرده و بيش از اين چسب وار به صندلي رياست  تكيه نزنند.
نظر
مشارکت در بحث


515947 | علیرضا   |2011-09-26 08:59:34|IRAN - [moderator19]
... به نظر شما سرمایه لازم برای ساخت این همه برج و مجتمع تفریحی و کارخانه خصوصی از کجا میاد از بانکها و از جیب سپرده گذاران بانکها
516109 | ناشناس   |2011-09-26 14:55:08| - [moderator19]
به سپرده گذار سود کمتر از تورم می دهند و سپرده گذار که سرمایه عمر خود را به بانک سپرده نه به طرف دلال بازی دلار و ارز رفته ضرر می کند آقایان دولتی با رانت هایشان سود و کیف و ...
515948 | مصطفي رحيم پور  - ناظر كيست؟   |2011-09-26 08:51:48|JORDAN - [moderator19]
avatar اختلاس سه هزار ميليارد توماني امروز نتيجه نا ديده انگاشتن قانون شكني هاي ديروز رئيس دولت دهم توسط رئيس دستگاه قضا مي باشد. و در اين بين مجلس كه مدعي در راس امور بودن است و ناظر عالي كشور مي باشد بايد به ملت خداجوي ايران پاسخ دهند كه دل مشغولي شما در اين مدت چه بود حذف رقيبان يا ايفاي وظايف نمايندگي خلاصه در اين فاجعه اقتصادي همه اركان نظام بايد پاسخگوي وجدان پاك و ضمير آگاه ملت خداجوي ايران باشند
515951 | ناشناس   |2011-09-26 09:19:15|IRAN - [moderator19]
بابا مشكل اونجانيست كه شما دنبالش ميگرديد
مشكل مربوط به بازپرداخت اين پول ها بود كه ميخواستند از طريق دو قرارداد رامسر به نور و راه آهن شيراز بندرعباس پرداخت كنند اينها نميخواستند كه از پرداخت اين پولها سرباز بزنند چرا كه همه ميفهميدند ولي ميخواستند با لابي هاي خود در وزارت راه مشكل را حل كنند
515952 | آبدارچي سياسي  - اختلاس در آينده   |2011-09-26 09:21:31| - [moderator19]
avatar سلام آقاي توكلي !
شما ضمانتي امضاء كنيد و به مردم بدهيد كه در دولت آينده و تحت حمايت شما به هيچ عنوان اختلاس و فسادي صورت نگيرد نامردم رأي ندهم !
515953 | ناشناس   |2011-09-26 09:27:49|CANADA - [moderator19]
فقط دارم به این فکر می کنم که این همه پول رو چطوری و با هماهنگی چند نفر اختلاس کردند
همین
515954 | آبدارچي سياسي   |2011-09-26 09:30:19| - [moderator19]
avatar چگونه دولت رو در دادگاه الف محكوم به مشاركت در اختلاس كردي ؟
516148 | سودا سرمد   |2011-09-26 16:31:01| - [moderator19]
شرمنده من اختلاس کردم با اجازه بابام
خوبه نگفتی کار امریکاوصهیونیست هاست
چطور هنوز ازدولت طرف داری میکنید!!!!! خدا عالم است
515958 | ناشناس   |2011-09-26 09:34:37| - [moderator19]
در سازمانهای دولتی و حتی خصوصی هیچوقت رئیس یک اداره و یا شعبه بانک بدون داشتن اختیار و مجوز نمیتواندعملی انجام بدهد و اگر از اختیارات و مجوزهای موجود پا فراتر بگذارد و پشتش بحمایت نهادها و مقامات قدرتمند گرم نباشد بلا فاصله مقام ما فوق و بلا فصل او متخلف را جهت تعقیب بمراجع ذیصلاح معرفی و اگر میزان تخلف کم هم باشد حد اقل در نخستین عکس العمل فرد متخلف تنزل سمت می یابد.
در این تخلف بی سابقه تا کنون از طرف مسئولین اجرائی یا اقدامی صورت نگرفته و یا اگر گرفته انعکاس رسانهای نیافته است.
صورت مسئله و کیفیت بر خورد مسئولین اجرائی با آن نشان از در گیری کسان زیادی در این اختلاس دارد .اما مهمترین عناصر و اشخاص ذیمدخل در این اختلاس متوجه مسئولین اجرائی است.چرا که یک مسئول شرافتمند و معتقد بنظام در صورت مواجه شدن با دستورات خلاف میتواند از اجرای آن سر باز زده و دامن خود را از خیانت به اما نت پاک و منزه نگهدارد.
ظاهرا در این ماجرا چنین اتفاقی نیفتاده و شخص در یافت کننده 3000 میلیارد در قدم اول درهمان شعبه بانکی با استقبال مواجه شده اشت.
استقبال از در خواست متقاضی در قدم اول با توجه به حجم کلان در خواست با سفارش و یا دستور شفاهی و یا کتبی مقامات اجرائی ما فوق با گذر از چندین لایه امکان پذیر میباشد. در این مسئله کوچکترین شکی نباید داشته باشیم.
در قدم دوم مسئول شعبه از جمله کسی بوده یا بدون داشتن صلاحیت و تجربه کافی در این سمت قرار گرفته و یا اینکه ب فرد با تجربه ای بوده و از طریق باند بازی باین سمت منسوب گردیده است.اگر فرد غیر وابسته و کم تجربه بوده چنین انتصاباتی خلاف اصول مدیریت علمی است .
مسئول شعبه کم تجربه و یا باندی بدون موافقت مقامات ما فوق نمیتوانند چنین وام کلانی را بسهولت بیک نفر پر داخت نمایند .بنابر این در این مورد خاص مشکل نظارت هم نمیتواند در میان باشد مشکل نظارت در وامهای کم هم حجم که در حیطه اختیار رئیس شعبه است قابل فهم میباشد.بنابر این باید ماند و دید مسئولین محترم قضائی برای باز سازی اعتماد مردم بنظام بانکی کشور با مسئله چگونه بر خورد خواهند کرد.بهر حال سیستم مدیریت اجرائی کشور ما اگر نه در کل در عرصه های زیادی معیوب و دچار بیماری است.
515965 | pooya   |2011-09-26 09:49:06| - [moderator19]
جالب است که اکثر مردم و کارشناسان معتقدند این پرونده نیز مثل بسیاری پرونده ها بزودی بایگانی می شود و مقصران اصلی در حاشیه امن قرار می گیرند و آب هم از آب تکان نمی خورد!
515976 | ناشناس   |2011-09-26 10:16:29|IRAN - [moderator19]
لازم است اين اختلاس در كتاب ركوردهاي گينس ثبت شود تا آيندگان از آن عبرت گيرند!!!
515984 | مهرشاد قرباندوست  - از اختلاس تا پیامک ها   |2011-09-26 10:42:32|IRAN - [moderator19]
اخیرا پیامکی به دستم رسید با این مظمون که" اگر کوروش کبیر، از اول حکومت خود سالی صد دلار میدزدی هم نمی توانست به این اندازه اختلاس کند"
چه پیامکی بود واقعا.
516071 | اميد  - كورش در روياي ماهي 100 ميليون   |2011-09-26 13:37:21|IRAN - [moderator19]
كورش كبير اگر ماهي 100 ميليون تومان كنار ميگذاشت ميشد سالي 1200 ميليون تومان يا 1.2 ميليارد تومان
در 2500 سال ميشود 3000 ميليارد تومان
دقيقاً...
515989 | منصور   |2011-09-26 10:50:20|IRELAND - [moderator19]
جالب است که هنوز بانکی های کارکشته وسالم اظهار نظر دقیق نکرده اند که روزنه ها فساد کجا بوده است!
515993 | m   |2011-09-26 10:59:34|IRAN - [moderator19]
جالب اینجاست که این اختلاس ها در حالی انجام میشه که گرفتن یک وام کوچیک برای خیلی ها ممکن نیست!!!
516006 | امیر سام   |2011-09-26 11:27:33| - [moderator19]
پس از مشخص شدن ابعاد اختلاس خیلی مسایل روشن خواهد شد
516016 | امیر   |2011-09-26 11:49:15| - [moderator19]
از عجایب روزگار این است که رئیس دولتی که تمام دولتهای قبل را متهم به فساد می کند تا امروز حتی یک مدرک در مورد فساد مدیران و وزرای سابق ارائه نکرده اما بسیاری از مدیران دولتی که پاکترین دولت تاریخ ایران لقب گرفته در مضان اتهام فساد مالی و اختلاس هستند.
516041 | عینکی   |2011-09-26 12:34:06|IRAN - [moderator19]
اگر کورش کبیر هر ماه یکصد میلیون تومان پس انداز می کرد الان سه هزار میلیارد تومان شده بود .
یعنی 2500 سال × 12 ماه × 100000000 تومان مساوی با 3000000000000
516042 | ناشناس   |2011-09-26 12:34:34| - [moderator19]
آیا واقعااخلاسی صورت گرفته؟؟یا مردم رو سر کار گذاشتن برای از بین بردن عد ه ای
516066 | ناشناس   |2011-09-26 13:27:42|EUROPEAN UNION - [moderator19]
خب مگه چیه؟ در زمان حضرت امیر (ع) هم مساله فساد امیر اهواز رخ داد. مهم نحوه برخورد با مسببان این مساله است.

مهم این نیست که این مسایل نباید اصلا اتفاق بیفتد بلکه مهم نحوه برخورد و مقابله و مماشات نکردن با مسببان آن است.
516083 | ناشناس   |2011-09-26 14:09:01| - [moderator19]
به نظر من در همه اون بانکهایی رو که در این اختلاس نقش داشتن از ریشه باید تخته کرد.
516105 | ناشناس   |2011-09-26 14:51:45| - [moderator19]
دولت برای اینکه قیمت طلا را کاهش ندهد قیمت دلار را شدیدا دارد بالا می برد!
قیمت دلار در بازار آزاد رکورد 1283 تومانی رسید! مردم ایران امروز از دیروز فقیر تر شدند
516110 | ناشناس   |2011-09-26 14:55:10| - [moderator19]
اگر ميتوانيد برويد شبه دولتي هائي كه حسابرسي نميشوند را بررسي كنيد ببينيد چه چيزهائي پيدا ميشه .
هر جائي كه حساب هايش مورد بررسي و حسابرسي قرار نگيرد ناخودآگاه به فساد مالي كشيده ميشود .
516112 | دل سوخته انقلاب   |2011-09-26 14:57:15|IRAN - [moderator19]
يك نفر هم به خاطر اين قضيه از مردم عذرخواهي نكرد!دريغ از استعفاي يك مدير!
اين اتفاقات باعث دلسردي دوستداران انقلاب ميشه.
به كجا داريم ميريم ما؟
516126 | کاخکی  - رند کردن عدداختلاس   |2011-09-26 15:27:47| - [moderator19]
نکته عجیب این اختلاس که کمتر به ذهن میرسد اینست که فقط برای رند کردن این دزدی بزرگ باید 200 میلیارد به آن اضافه کنیم که قابل فهم شود. فکر نکنم سر جمع لیستی که در جیب آقای احمدی نزاد بود ( که البته جهت حفظ حرمت افراد هرگز از جیب مبارک بیرون نیامد)به همین 200 میلیارد ناقابل برسد !
516130 | ناشناس   |2011-09-26 15:43:06|IRAN - [moderator19]
در پاسخ به بخش (الف)، یاداوری می کنم که این کسری حساب، خیلی خوب هم خودش را نشان داده بود و حالا هم بعضی مقامات کشوری با افتخار می گویند که بله ما خبر داشتیم، ما هشدار دادیم و این حرفها.
بابا اینها دیگه خیلی نوبرند!! سرعت عمل در پیشگیری یا مهار فوری یک حادثه شوم افتخار دارد و نه نشستن و تماشا کردن چند ساله!!!
516170 | ناشناس   |2011-09-26 18:05:18|LATVIA - [moderator19]
هرروز تعداد زیادی بانک خصوصی وصندوق قرض الحسنه مثل قارچ رشد میکنند.آیا منابع اینها از همین سیستم وبا همین طرفندها تامین نشده؟؟؟؟؟!!!!
516174 | ناشناس   |2011-09-26 18:11:34| - [moderator19]
جناب آقای سبحانی فرد عزیز دلیلتان چیست که می گوییدد دولت در اختلاس دست نداشته است؟