تبدیل نظام بانکی به بنگاه های دلالی یک تهدید اجتماعی است
329 بازدید
تاریخ ارائه : 2/26/2015 8:10:00 AM
موضوع: اقتصاد

 رئیس دفتر  بازرسی ویژه قوه قضائیه جریان سوم اقتصاد را اقتصاد تحمیلی غربی خواند و گفت : نحوه شکل گیری بانک ها در کشورهای غربی با کشور ما متفاوت بوده و اصولاً اولین بانک های تشکیل شده در ایران را خارجی ها با توجه به منافع خود و نه بر اساس نیازهای کشور به وجود آوردند. این بانک ها در ادامه توسعه و به بانک های دولتی و خصوصی تقسیم گردید که اصلی ترین وظیفه آنها کمک به چرخه اقتصادی کشور و مردم بوده است. وی ادامه داد: اگر چه ایجاد بانک ها و بیمه ها با هدف انجام فعالیت های اقتصادی سالم و رفاه اجتماعی بوده است ولی در عمل دیده می شود که امروزه بخشی از فعالیت  بانک ها آنها را به یک بنگاه دلالی تبدیل نموده است که  این می تواند تهدیدی برای جامعه باشد چرا که این نوع کارکرد با توجیه رونق اقتصادی و رشد و توسعه کشور عملاً با گردش پول بیشتر بجای تقویت زیر ساخت اقتصادی به تولید تورم بیشتر و ایجاد فقر مضاعف در جامعه انجامیده است و توسعه  فقر زمینه توسعه آسیب های اجتماعی و مشکلات تبعی آن را بوجود آورده و خواهد آورد. جهانگیر به فرصت‌های موجود در نظام بانکی هم اشاره کرد و گفت : یکی  از فرصت های موجود استفاده از تسهیلات بانکی به صورت هدفمند در راستای رشد و توسعه کشور و رفاه مردم است ولی در حال حاضر استفاده از این فرصت با  نقطه مطلوب فاصله فراوان دارد و باید در این زمینه ظرفیت های موجود را بررسی کنیم تا به آن نقطه مطلوب که  همسو با سیاست های حمایتی کشور در میان طبقات محروم است برسیم و یکی از راهکارهای آن هم افزایی بین نهادهای حمایتی سازمان زندان ها از جمله انجمن های حمایت، ستاد های دیه و بنیاد تعاون است تا ظرفیت های اقتصادی آنها را با بانک ها همسو کنیم.