فریب بزرگ //می خواهید بدانید که طرح های فریب در عصر ما چه هستند؟
218 بازدید
تاریخ ارائه : 8/1/2014 4:41:00 PM
موضوع: علوم سیاسی

فریب بزرگ

آیا می خواهید طرح های بزرگ برای فریب را بدانید؟ فریب تمام عصر های گذشته و حال. برای هر عصری، طرح متمایزی وجود داشته است. اما همگی بر اساس طرح و برنامه یکسانی بوده اند. فریب انسان، دور از خدا و دور از حقیقت.

با دقت به طرح ها یی که "راجر" ادعا می کند از جانب خود شیطان آمده توجه کنید.

   "آنها سه سیاست عمده داشتند که ما می خواهیم آنها را دنبال کنیم: اول اینکه شیطان می گوید، ما باید مطمئن شویم که انسانها باور کنند که شیطان وفرشتگان وجود ندارند. دومین سیاست از سه سیاستی که آنها اتخاذ کرده بودند پیدا کردن راهی برای کنترل کامل ذهن های انسانها توسط شیطان بود. و سومین سیاست نابودی انجیل و کتاب های مقدس بدن آتش زدن آنها است و استراتژی آنها برای انجام این عمل ایجاد شک به کتب مقدس می باشد که برای این کار شیطان، شخصا به چارلز داروین پیاده کردن اصول تئوری تکاملش را آموزش می دهد. و شیطان می دانست که اگر فردی با پذیرش نظریه تکامل تدریجی گمراه شود، در زندگیش، ایده خلقت مطرح شده در کتاب مقدس را از بین خواهد رفت و سقوط انسانها و ادعای رستگاری، همگی از بین خواهد رفت.

می خواهید بدانید که طرح های فریب در عصر ما چه هستند؟ طرحی بزرگ برای برداشت کردن جمعیت کثری از انسانهای روی زمین، برای نهضت او، قبل از اینکه ستیز بزرگ بین خیرو شر، بسته شود. اینکار به طور یکنواخت انجام خواهد شد. در این طرح بزرگ، مردم چنین چیزهای را به شدت خواهند پذیرفت. که می گویند ارواح شیطانی، خودشان را به عنوان ساکنان سیار ها و کهکشانهای بسیار دور معرفی می کنند که می آیند تا به ساکنان سیاره زمین، نابودی قریب الوقوع سیاره زمین را به آنها هشدار دهند. مگر اینکه کاری جدی برای اجتناب از آن انجام شود."

طرح شماره یک: شیطان خودش را به عنوان موجودی فرازمینی پنهان می کند و هرگز از فریب شما به این ایده متوقف نمی شود.

طرح شماره دو: به اسلام پایان دهند.

طرح شماره سه: مطرح کردن مذهب جهانی جدید. اما آن مذهب چه خواهد بود؟ مذهبی که به شما می آموزد که شما یک خدا هستید.

کتاب راز به وضوح سعی در القایی این تفکرات دارد.

این قسمت توسط فردی مطرح شده که طبق اظهارات خودش یک مدیوم ارواح است. (مدیوم ارواح کسی است که به صورت تلپاتی، از ارواح و موجودات غیر مادی، اطلاعات خاص و عجیب می گیرد) توسط  انجمن های مخفی سرمایه گذاری شده تا شما رافریب دهد اما رازهای واقعی آنها چیست؟ چه چیزهای را نمی خواهند شما بدانید؟

   " در عمق ریشه انجمن های مخفی، کابالا خودش را پنهان کرده است. کابالا در واقع روش رمزگذاری اطلاعات به وسیله سیستمی از ریاضیات و اعداد است. این افراد متعلق به انجمن های مخفی هستند که هیچگاه شهامت پیدا نکردند به هیچ زبانی کتابی بنویسند که آنها چه می دانند. چون آن موقع، ممکن بود کسی آنها را برباید و راز بر ملا شود. بنابراین آنها چنین دانشی را فراگرفتند و آن را به وسیله روش هایی رمزگذاری کردند که یکی از این روشها ریاضیات و اعداد است. روش دیگر معماری است.کسی تعجب نکرد چرا آنها سازمانی برادری به نام فراماسونری (معماری آزاد) دارند؟ آنها همان افرادی هستند که دیوار ها را می سازند؟ مطمئنا آنها این کار را می کنند. هر دیواری که می سازند، دربردارنده رازهایی است که در طول عصر ها، مخفی نگه داشته شده است. و به معماری و اندازه های ساختمان ها رمزگذاری شده و همچنین به فرمول های ریاضی که از علم هندسه مشتق شده اند و شکل، طول، پهنا و ارتفاع اتاقها، همگی در آنجا رمزگذاری شده اند. اکنون مفهوم ساختمانهای که توسط فراماسونری ها ساخته شده اند را می دانید"