اکنون حرام خوری در سطح وسیعی از جامعه منتشر شده است و این امر نسلهای آینده ما را نیز به خطر می اندازد.
66 بازدید
تاریخ ارائه : 5/31/2014 10:09:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

اکنون حرام خوری در سطح وسیعی از جامعه منتشر شده است و این امر نسلهای آینده ما را نیز به خطر می اندازد.

آیت الله انصاریان: متاسفانه امروزه باورهای مردم نسبت به مسائل دینی سست شده است

حضرت استاد انصاریان در جمع مردم سمنان با بیان هشدارهای اخلاقی متعدد فرمودند: هیچ مملکتی از بی دینی سودی نبرده است و منفعت هماره از آن دینداران است.

ایشان با اظهار اینکه مهمترین امر در راه دیندار شدن، معرفت است بیان داشتند بنابر فرموده حضرت علی علیه السلام به کمیل «انسان در هر کاری نیازمند معرفت است» و استعمارگران غربی قبل از انقلاب نیز از همین حربه جهت انحطاط افکار مردم استفاده می کردند.

این اندیشمند فرهیخته خاطر نشان کرد اصرار امامان بر فهم مردم و پی بردن به سود و زیان در امور بود و بنا بر توصیه امام باقر ع نیز هر آن که آگاهی از سود و زیان کارش نداشته باشد در نهایت به عذاب دوزخ مبتلا می شود.

این استاد حوزه در ادامه یکی از سنن زیبای قدیم را که متاسفانه امروزه به فراموشی سپرده شد سنت عرضه کردن مراتب ایمانی به یک عالم ربانی دانست تا فرد به نواقص کار خویش پی ببرد؛ همان گونه که جناب عبدالعظیم حسنی خود را به امام هادی ع عرضه کردند و افزودند بر اساس روایتی زیبا و کهن از امام سجاد ع هر کس حکیم و مرشدی جهت راهنمایی خویش نداشته باشد به ورطه سقوط و نابودی می رسد؛ «هلک من لیس له حکیم یرشده»

حضرت استاد انصاریان با بیان اینکه امروزه اعتماد مردم به خدا کم شده و همین امر بیشتر آنها را به حرام خوری دچار نموده است افزودند در سالهای پیش از انقلاب حرام خوری مختص افراد خاصی بود ا

آیه الله انصاریان در پایان با بیان یک روایت زیبای اخلاقی از امام موسی بن جعفر ع ابراز داشتند سه خطر هماره موجب تهدید دین و دنیای انسان است که عبارتند از: اول، آرزوهای طولانی که مخرب نور افکار انسان است. دوم، پرحرفی که سم مهلک علم در انسان است. سوم، شهوت ورزی که زایل کننده عبرت گرفتن از دنیاست و اشاره کردند هر کس به این سه امر مبتلا شود در واقع با دست خود به یاری هوای نفس خویش برخاسته و عقل خویش را نابود کرده است؛ «فکانما أعان هواه علی هدم عقله»

پایکاه عرفان