عنایت امام موسی کاظم (ع) به عموی ناصرالدین شاه
52 بازدید
تاریخ ارائه : 5/28/2014 6:29:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

عنایت امام موسی کاظم (علیه السلام) به عموی ناصرالدین شاه

فرهاد میرزا عموی ناصرالدین شاه و مردی ادیب ودانشمند وثروتمند بود. او تمام ثروت خودرا خرج آبادانی و توسعه شهر کاظمین وآباد کردن حرم امام کاظم علیه السلام درشهر کاظمین کرد.

به گزارش جهان، او دلباخته موسی بن جعفر علیه السلام بود بطوریکه در وصیت نامه خود نوشت: جنازه من را بدون اطلاع قبلی به بغداد ببرید ودر آنجا روی تخته چوبی بگذارید و ۴حمّال اجیر کنید تاجنازه ام را به کاظمین ببرند و در زیرپای زائران باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام دفنم کنند.من راضی به تشییع جنازه نیستم و باید تشییع من مثل امام علیه السلام غریبانه باشد!

وقتی ازدنیا رفت اطرافیان به دستور شاه مطابق وصیتنامه عمل کردند و جنازه اورا مخفیانه و بدون اطلاع به بغداد بردند اما با کمال تعجب دیدند تمام مردم کاظمین به استقبال جنازه فرهاد میرزا آمده اند!!از آنان سؤال کردند که ما بکسی اطلاع نداده بودیم!؟

بزرگ شهر کاظمین جلو آمدو گفت:
من در خواب مولا امام کاظم (علیه السلام) را دیدم و فرمود سریع بلند شو و مردم را خبر کن و بگو موسی بن جعفرعلیه السلام دستور داده تمام مردم به استقبال جنازه نوکر ما فرهاد میرزا بروند. به وصی فرهاد میرزا بگو موسی بن جعفرعلیه السلام میگوید: من راضی نیستم جنازه نوکر ما غریبانه تشییع شود.