روشنائی راه مدیران موفق در پرتو کلام امام المؤمنین علی
50 بازدید
تاریخ ارائه : 1/2/2013 11:15:00 AM
موضوع: مدیریت

روشنائی راه مدیران موفق در پرتو کلام امام المؤمنین علی 7

مدیران مسلمان چه ارزشهائی را رعایت می‌کنند

(1)                    بر عهد و پیمانهای امضاء شده پایدار است و بر قول و وعده‌هایش استوار است.

(2)                    شایستگی‌ها وتجارب و مهارتهای زیر دستان را از روی حسادت و تنگ‌نظری پنهان نمی‌کند.

(3)                    از چاپلوسی و عدم نقد و بررسی زیر دستان بیمناک است و زمینه نقد علمی استدلالی را با ز می‌گذارد.

(4)                    امور را با قانون اهمّ و مهمّ پی‌گیری می‌کند زیرا اگر اصل (اهمّ) را دیر رسیدگی کنی تمامی کار فاسد می‌شود.

(5)                    مشاوره در تمامی امور با دقت و ثبت نظریات کارشناسان و استدلال محوری را ملاک قرار می‌دهد.

(6)                    فریب دادن و نیرنگ و دوروئی را از دانش مدیریت نمی‌داند، سیاست با صداقت.

(7)                    هر کاری از خبرگان متخصّص با سوابق و تجارب و امین و صادق طلب می‌کند.

(8)                   نسبت به بیت‌المال غیرت می‌ورزد و تا منافع الهی و انسانی کاری برای او محرز نشده است بیت‌المال را صرف نمی کند.

(9)                   مدیر مسلمان از زیردستان در خلوت با احترام انتقاد می‌کند و هرگز در جمع سرکوفت به دیگران نمی‌زند.

(10)               هرگز تندخوئی اهانت و تحقیر را در رویه خود قرار نمی‌دهد بلکه با احترام از دیگران جدا می‌شود.

(11)               عدالت در تقسیم امکانات باعث ارامش زیر مجموعه و برکت در کار و شخصیت مدیریت می‌گردد.

(12)               مدیر مسلمان نشاط و حضور در کار را بر خود لازم و با رفتار دقیق خود اداره را منظم می‌کند.

(13)               با توجه به سرمایه و مقدورات برنامه‌ریزی کرده و از اهمّ امور و با أعلم و أقدر افراد کارها را می‌بندد.

(14)               برای رفاه و آرامش زندگی زیر مجموعه برنامه‌ریزی دارد و زیر دستان را به آینده کاری امیدوار کنید.

(15)              مدیر مسلمان در صدد مچ‌گیری و رسوا کردن نیست بلکه با ارایه دستور العمل از زیر مجموعه کار صحیح در زمان مناسب طلب می‌کند.

(16)              دانش‌افزائی و ترقّی مهارتی و علمی با جذب روشهای نوین را در سر لوحه کار اداره قرار می‌دهد.

(17)              گزارش و محاسبه کارها و نتایج را با دقّت و بامشورّت افراد امین داخل و خارج اداره انجام می‌دهد.

(18)              کارها را فازبندی و قدم به قدم انجام می‌دهد و از پراکنده شدن امور و موارد بی‌فایده پرهیز می‌کند.

(19)              تذکرات اخلاقی و انسان‌ساز ایجاد فضای صمیمیت و رفاقت را در محیط اداره تقویت می‌کند.

(20)              اگر کس علیه کس دیگری سخن بگوید، تصدیق نمی‌کند تا بدانند که هر 2 را مقابل هم قرار می‌دهد.

(21)              مدیر مسلمان راحت در دسترس است و با او می‌توان راحت مطالب را بیان کرد.

 

(22)              مشاوره و نظارت از خارج مجموعه در دستور کار مدیر مسلمان است زیرا آزادانه‌تر نقد و بررسی می‌کنند.

(23)              هرگز بخاطر گزارش منفی دیگران در حال خشم و غضب، تصمیم نمی‌گیرد بلکه بعد از بررسی اقدام می‌کند.

(24)              مدیر مسلمان هرگز افراد بی‌ادب و بی‌شخصیت و بدزبان را در اطراف خود پر و بال نمی‌دهد.

(25)              در صورت حقّ بودن و مناسب بودن برنامه شجاعت در انجام دارد.

(26)              کسانی که ناپاکی مالی و رشوه‌خوار می‌باشند را با شدّت از محیط اداره خارج می‌کند.

(27)              قوانین و برنامه‌های مصوّب برای اداره (نقشه راه اداره هستند) و از بی‌قانونی پرهیز و با ان با شدت برخورد می‌کند.

(28)              مدیر مسلمان با افراد رفاقت و برادری دارد نه ریاست‌مداری و فخرفروشی.

(29)              کارمندان را همچون اعضاء خانواده دانسته و در غم و شادی آنها شریک است

(30)              پاداش و تشویق و لو کتبی و لو اندک را در سر لوحه کار قرار داده.

(31)              هرگز اجازه نمی‌دهد زیر مجموعه مدیریت و برنامه را بدون استدلال و جلسه مشاوره مورد تحقیر و نقد قرار دهند.

(32)              مدیر مسلمان محاسبه از کار اداره را روزانه انجام می‌دهد.

(33)              شأن و وقار همراه با ادب و تواضع رعایت می‌شود افراط و تفریط در امور ندارد.

(34)              منافع و بخششها را مخصوص خود و اطرافیان و وابستگان خود قرار نمی‌دهد.

(35)              مدیر مسلمان در تمامی امور با تمامی افراد و مراکز دیگر ارتباطات، مشاوره زیادی دارد.

(36)              بعد از شناخت افراد در امانت و دیانت تجربه اصول و فروع کارها را تفویض و بیشتر نظارت می‌کند.

(37)              مدیر مسلمان می‌داند از تمامی امکانات و فرصتهائی که به او داده‌اند بازخواست می‌شود.

(38)              مدیر مسلمان هرگز مافوق خود را کوچک نمی‌شمارد و به او اعلام نمی‌کند که من در مدیریت از تو قوی‌تر هستم.

(39)              مهارت کلامی و تراوش علمی در بیان و سخنوری از هنرهای مدیریتی است.

(40)              ایجاد استرس و فشار روحی و نا امنی را به زیر مجموعه القاء نمی‌کند.

(41)              دربان و حاجب مدیر با اخلاق خوش‌برخورد و با رفتارهای دینی اسلامی و منصف است زیرا در غیر اینصورت چهره و جمال مدیر تخریب و زشت گردیده است.

(42)              تجارب مهارتها وارزشهای کاری زیر مجموعه مدیر موفق به ما فوق مدیر اعلام می‌شود.

(43)              شفاف‌سازی عمومی در عملکرد همه زیر مجموعه و قابلیت رؤیت برای همه مجموعه از ارزشهای کار مدیر موفق است.

(44)              اختلاف و دشمنی و زیرآب‌زنی‌ها را در مجموعه تبدیل به همکاری صداقت و یاری می‌کند.

 

(45)              برای برنامه‌ها ضرب‌الاجل ومدّت تعیین می‌کند و هر کار را در زمان معیّن طلب می‌کند.

(46)              مدیر مسلمان دارائی و ثروت او از طعمه مدیریت به ناحق زیاد نمی‌شود.

(47)              از ملامت و سرزنشهای بیهوده دیگران کارهای بر حق را ترک نمی‌کند.

(48)              با دوری از تنبلی و کند ذهنی و جهل، اداره و کارمند مدیر فعال، عالم و پر نشاط تحرکّ پیدا می‌کنند.

(49)              مدیر مسلمان برای تمامی دستور العملها ثبت و أسناد لازم را در نظر می‌گیرد (اتوماسیون و دبیرخانه فعال)

(50)              نظارت و بازرسی هم آشکار و هم غیر علنی در دستور کار هر مدیر موفّق است و کارمندان از آن اطلاع دارند.

(51)              برای اعتماد و تفویض کارها، سوابق وامتحان را همیشه مد نظر دارد.

(52)              زمان ورود = مشورت ـ استراحت و دیگر برنامه‌ها بر اساس جدول تنظیم وغالبا اجراء می‌گردد تا همه ساعات ارتباط خود را بدانند.

(53)              جلسات عمومی و محافل معنوی همه کارمندان در ایجاد فضای سالم کاری از روشهای مدیر موفق است

(54)              مدیر موفق سر زده به اتاق کار کارمندان می‌رود و کار آنها را بررسی میکند و در تکرار چندین‌ مرتبه‌ای نتیجه‌گیری می‌کند.

(55)              برای کسانی که کار ناشایسته را تکرار کرده‌اند تنبیه و مؤاخذه لازم را اعمال می‌کند.

(56)              زمینه ارتباط مستقیم در ارایه انتقاد و گزارشات استدلالی و شکایات را ایجاد و به آنها هر روزه شخصاً رسیدگی می‌کند.

(57)              کسانی که انتقاد و لو تلخ اما با دلیل و برهان و راه و روش سالم را اعمال می‌کنند نزد مدیر بهتر از چابلوسان ساتر العیوب هستند.

(58)              مدیر مسلمان جدول عملکرد خود را شفاف در اختیار کارمندان قرار می‌دهد تا الگوی آنها باشد.

(59)              اتاق فکر و طرح و برنامه و بررسی برای مدیر از کارهای اساسی و محوری است.

(60)              ملعون است کسی که لیاقت و تجربه و هنر کاری را ندارد و خود را در آن کار مدیر قرار دهد، مؤمن مدیریتی را به عهده می‌گیرد که پلّه به پله در آن ترقی کرده ست.

 

قال مولانا امام علی 7  : « من استبد برأ یه هلک و من شاور الرجال شارکهم فی عقولهم».

(هر کس استبداد رأی نشان دهد هلاک می‌شود و هر کس مشورت کند شریک عقول می‌شود)