ایشان 20 سال است که به صراحت در حوزه فرهنگ نقد وارد می کنند و همه ما اعم از چپ و راست و میانه در این مسئله شریک جرم هستیم. ت
263 بازدید
تاریخ ارائه : 3/18/2014 10:47:00 AM
موضوع: جامعه شناسی

همایش فعالان فرهنگی انقلاب اسلامی- 1

صالحی: استقلال فرهنگ در مقابل تهاجم فرهنگی غرب از مهمترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری است

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتن استقلال فرهنگی در مقابله با جریان تهاجم فرهنگی و نیز حفظ و نوسازی نهادهای سنتی موجود در ساختار فرهنگی ایران را از جمله مهمترین دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری در سال های اخیر عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش فعالان فرهنگی کشور در پاسخ به دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری عصر امروز سه شنبه بیست و ششم اسفند ماه در مرکز فرهنگی سرچشمه برگزار شد.

در این همایش سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی با اشاره به اینکه دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری دیرین و قدیمی است و در هر دوره ای به تناسب شرایط تجدید می شود، گفت: یادم هست ایشان در سال 75 در سخنانی اظهار داشتند که در حوزه فرهنگ از ابتدای انقلاب تاکنون دلهره داشتند گاهی این دلهره ها درک می شد و گاهی نمی شد، این درک ها گاهی تجاوب می شد و گاهی نمی شد. با توجه به جایگاه فرهنگ در نوع نگاه ایشان و امام راحل تا چه اندازه محل توجه جدی است.

صالحی در ادامه دغدغه های مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ را در چهار مقوله قابل تقسیم دانست و گفت: در مقوله نخست حفظ، ارتقاء و تعمیق ایمان و تدین مذهبی یکی از دغدغه های جدی ایشان است. به اعتقاد ایشان، مذهب و دین در جریان حرکت های تازه ایران و جهان در معرض تهاجم جدی قرار گرفته و طبعا حفظ و تبیین آن بخش مهمی از دغدغه های ایشان را نیز تشکیل می دهند که در دهه های خاصی از انقلاب بیش از پیش این موضوع را می شد دید.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: موضوع استقلال فرهنگی نیز از دیگر دغدغه های ایشان است. شعارهای انقلاب در پاره ای از موارد به این موضوع استقلال توجه داشت و در این بحث استقلال فرهنگی در مقابل شبیخون و تهاجم فرهنگی بیش از پیش اهمیت خود را نشان می داد و بسیاری از عبارات و اصطلاحات به این مساله ارجاع داده می شد.

وی افزود: حفظ و نوسازی نهادهای سنتی و رویدادهای موثر فرهنگی در مسیر حرکت ما از سنت به مدرنیته نیز که همواره در معرض تهدید بوده اند از دیگر دغدغه های ایشان است. نهادهایی مانند خانواده، مساجد و هیئات از جمله این مقولات هستند که کارآمدی جدی و دغدغه حفظ و نوسازی آنها محل توجه جدی ایشان بوده است.

صالحی در پایان گفت: انتشار و توسعه فرهنگ اسلام و انقلاب در فضای جهانی که پژواک آن عمومی است و اینکه چگونه این اتفاق خواهد افتاد نیز یکی دیگر از دغدغه های مهم ایشان در فضای فرهنگی کشور محسوب می شود.

همایش فعالان فرهنگی انقلاب اسلامی-2

200 سال است فرهنگ را در وزارت ارشاد محدود کرده ایم/ با حفظ صرف شعائر آئینی نمی شود تمدن اسلامی ساخت

حسن بنیانیان در نشست فعالان فرهنگی کشور گفت: دویست سال است که با نگاه حداقلی به فرهنگ آن را در وزارتی به نام ارشاد محدود کرده ایم و در همان محدوده وزارتخانه هم تنها مقوله تولید کالا و خدمات فرهنگی مورد توجه ما بوده است. در بخش فعالیت های مردمی هم تنها فرهنگ برایمان در حفظ برخی شعائر آئینی و مذهبی خلاصه شده و به اعتقاد من با این مجموعه تمدن اسلامی برپا نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر نشست فعالان فرهنگی کشور در لبیک به دغدغه های فرهنگی مطرح شده مقام معظم رهبری عصر امروز سه شنبه  26 اسفند در مجتمع فرهنگی سرچشمه تهران برگزار شد.

نظرات فرهنگی مقام معظم رهبری به آزاء شهید مطهری بسیار نزدیک است

در این مراسم پس از سخنرای سید عباس صالحی معاون فرهنگی  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در سخنانی با اشاره به اینکه استقلال فرهنگی را می توان مهمترین نگرانی فرهنگی رهبری در سالهای اخیر دانست اظهار کرد: استقلال یکی از شعارهای محوری انقلاب بود که هم در بعد سیاسی هم اقتصادی و هم فرهنگی نمود داشت اما مهمترین بعد آن استقلال فرهنگی بود که اگر وجود داشته باشد استقلال سیاسی و اقتصادی را هم به دنبال خود دارد و در غیر این صورت استعمار سیاسی و اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

وی افزود: استعمار ابتدا از راه فشارهای اقتصادی و سیاسی به کشور ما وارد شد اما با دیدن مقاومت مردمی به سراغ استعمار فرهنگی رفت به این امید که فکر مردم را بدست بگیرد و کاری کند تا آنها از خود شخصیتی نداشته باشند تابه راحتی بتواند استعمار سیاسی و اقتصادی خود را صورت دهد.

مطهری ادامه داد: نظرات فرهنگی مقام معظم رهبری انصافا بسیار دقیق و شبیه و نزدیک به نظرات شهید مطهری است. موضوعی که ایشان درباره سبک زندگی اسلامی مطرح کرده اند در حوزه فرهنگی است که اگر خوب بفهمیمش و مولفه هایش را بشناسیم می توانیم به همه خواسته های رهبری در این زمینه جامه عمل بپوشانیم.

وی تصریح کرد: آنچه انقلاب ما را امروزه تهدید می کند خودباختگی در مقابل فرهنگ غربی و غالب روز است و نیز گرایش تدریجی مان به سبک زندگی غربی که ناخودآگاه در اثر برنامه های ماهواره ای و گسترش ارتباطات به ما وارد می شود اگر امروز آمار طلاق بالاتر رفته است به دلیل مشکلات اقتصادی نیست بلکه علت فرهنگی نیز دارد و مرتبط است با نزدیک شدن ما به سبک زندگی غربی .

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین به موضوع فرهنگی عمومی اشاره کرد و گفت: بسیاری از رفتارهای غلط اجتماعی ما مانند شیوه رانندگی کردن یا معاشرت ما و یا رواج برخی عبارات بیگانه کم کم در میان ما در حال عادی شدن است و همه اینها به دلیل دور شدن ما از سبک زندگی اسلامی است.

مراقب جریانهای فکری باشیم که به کانونهای قدرت وصل می شوند

در ادامه این نشست مهدی فضائلی نیز در سخنانی عنوان کرد: اصل دغدغه مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ به نوع نگاه ما به اصل انقلاب و شناسایی مهمترین وظیفه و بنیان آن باز می گردد نگاه ایشان به انقلاب این است که آن را اساسا فرهنگی می نامد  و با هرچه که بخواهد به این مسئله خدشه برساند وآن را دچار فرسایش کند زاویه می گیرد ایشان وظیفه اصلی خودرا این موضوع می داند.

مدیرعامل اسبق خبرگزاری فارس ادامه داد: چند نفر از مسئولان فرهنگی در این کشور مانند ایشان آنچنان دغدغه فرهنگی دارند که نیمه شب از خواب بیدار شوند و به درگاه خداوند تضرع کنند نگاه رهبری به این موضوعات بسیار جدی است چون آن را اساس انقلاب می دانند اما ما چنین چیزی را حس نمی کنیم این مخاطره ها را نیز نداریم.

مدیرعامل انتشارات سروش افزود: باید مراقب جریانهای فکری باشیم که به کانونهای قدرت وصل می شوند و سعی می کنند فکر و فرهنگ را بسازند . سوال من این است که مگر همه دولت ها صاحب فکرند؟ مسلمان نه، اما دولت ها می توانند مسیر و زمینه ای برای جریانهای فکری بسازند و ابزار موثری برای رشد آنها باشد  و متاسفانه امروز می بینیم جریانهای فکری که در مسیر دولت نیستند با استفاده از این ابزارها و سایر وسایلی که دولت به آنها می دهد مسیر تبدیل فکر به فرهنگشان را که بعضا مورد تایید نیست را طی می کنند.

فرهنگ یک راهبرد و روش است

حجت الاسلام حمید پارسا نیا دیگر سخنران این مراسم نیز در سخنان خود با اشاره به اهتمام مقام معظم رهبری به مقوله فرهنگ از  دو منظر اظهار داشت: ایشان از منظر هدف و دیگری نگاه روشی به این موضوع عنایت دارد هدف می تواند هویت انقلاب باشد که فرهنگی است و در عبارات ایشان و امام راحل این مسئله بسیار برجسته است بر این مبنا غفلت از فرهنگ غفلت از آرمانهای انقلاب است. موضو ع دوم اما نقشی است که به عنوان یک راهبرد و روش خود را در فرهنگ نشان می دهد.

وی ادامه داد: در حوزه ابزار و روش باید توجه داشت که فراهم نبودن این ابزار منجر به غفلت از مسیر پرآسیبی می شود که در آن می خواهیم حرکت کنیم اگر بر فرهنگ برش هایی بزنیم و برای هر بخش از آن سهمی قائل باشیم به روشنی خواهیم دید موضوع نگاه قرآنی به این مقوله که همه ما متاثر از آنیم نقشی بنیادی تر از سایر موضوعات دارد.

اقناع به تعریف حداقلی از فرهنگ

حسن بنیانیان فعال فرهنگی و رئیس سابق حوزه هنری نیز در این مراسم در سخنانی گفت: تذکرات رهبری را باید در مجموعه تذکرات ایشان به دولت های قبل شناسایی کرد. ایشان به دولت فعلی تذکر دادند که اقتصاد  و سیاست نباید فرهنگ را ذیل خود قرار دهد؛ فرمودند پیوست فرهنگی طرح های اقتصادی و سیاسی کجاست؟ به دولت قبل هم در مورد مظلومیت فرهنگی هشدار دادند و به دولت قبل تر هم موضوع تهاجم فرهنگی را گوشزد کردند.

وی ادامه داد: ایشان بارها در مورد کارکرد فرهنگی مجموعه های مختلف با ذکر مثال تذکر دادند اما ما دویست سال است که با نگاه حداقلی به فرهنگ آن را در وزارتی به نام ارشاد محدود کرده ایم و در همان محدوده وزارتخانه هم تنها مقوله تولید کالا و خدمات فرهنگی مورد توجه ما بوده است. در بخش فعالیت های مردمی هم تنها فرهنگ برایمان در حفظ برخی شعائر آئینی و مذهبی خلاصه شده و به اعتقاد من با این مجموعه تمدن اسلامی برپا نمی شود. جامعه متدین امروز ما هم حرفها و دغدغه رهبری در بخش فرهنگ را با نگاه حداقلی تبیین می کند.

بنیایان افزود: امروز در کشورمان فلان کالای فرهنگی محل خطر است اما هیچکدام از مجالس ما از وزیر آموزش و پرورش سئوال نکردند که این یک میلیون معلم موجود در کشور چگونه و بر مبنای کدام بنیان  سعی در ارتقاء فرهنگی دانش آموزان دارد. از هیچ وزیر علومی سئوال نمی کنند که گرایش فرهنگی دانشجویان سال اول و آخر دانشگاهها چه تغییری کرده است؟ صدا و سیما هم کارش شده است تبلیغ و پمپاز پول پرستی و همه نخبگان غافلند و صدایشان بلند نمی شود . به نظر من دغدغه رهبری جملاتی است که 10 سال قبل در مورد مهندسی فرهنگی گفتند و خواستار شناسایی پیامدهای نظامهای سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه شدند. دغدغه ایشان سخنانشان در قم خطاب به حوزه های علمیه بود که خواستار نظام سازی توسط آنها شدند و یا سخنان 8 سال قبلشان خطاب به آموزش و پرورش که باید طرح نظام بنیادین آموزش در کشور ریخته شود.

وی تصریح کرد: اگر وزرای ما همه از نیروهای حزب اللهی هستند چرا دوره به دوره فعالیت آنها تغییری در کشور ایجاد نمی کند؟ چرا مجلس ما تنها وضعیت روغن و برنج و معیشت مردم رادنبال می کند؟ و بدنبال مطالبه گری نیست. این سئوالی است که باید به آن پاسخ دهیم.

جواد محقق نویسنده و پژوهشگر حوزه کودک و نوجوان نیز در این نشست در سخنانی خواستار تاسیس قرارگاههای فرهنگی برای هماهنگ عمل کردن مجموعه نیروهای فرهنگی کشور در شناسایی اولویت ها و انتخاب بازخوردهای مناسب شد.

همایش فعالان فرهنگی انقلاب اسلامی- 3

چپ و راست در ناکارآمدی فرهنگی  کشور مقصرند/ دغدغه رهبری رفع خفقان فرهنگی از نیروهای انقلاب است

محسن اسماعیلی با بیان اینکه همه جناح های سیاسی در آسیب های فرهنگی موجود شریک هستند، گفت: نهادهایی که برای گسترش دین ایجاد می شوند باید با نگاه سیاسی کار فرهنگی کنند نه اینکه همه دغدغه شان کار سیاسی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست فعالان فرهنگی کشور در لبیک به دغدغه های فرهنگی مطرح شده مقام معظم رهبری عصر امروز سه شنبه  26 اسفند در مجتمع فرهنگی سرچشمه تهران برگزار شد.

در این نشست حسن خجسته از مدیران سابق سازمان صدا و سما در سخنانی اظهار داشت: انقلاب اسلامی را می شود به شیوه های مختلفی دید اما باید به خاطر داشته باشیم که انقلاب ما هم مانند بقیه انقلاب ها مرحله نخستی داشت که مانند همه انقلاب ها در آن به دنبال کسب نیرو و قدرت سیاسی بود. در این مرحله انقلاب اسلامی  با دشمنی خاصی مواجه بود  که رنگ بوی امنیتی پلیسی فرهنگی داشت ولی ما این مرحله را با موفقیت پشت سر گذاشتیم.

وی ادامه داد: مرحله دوم انقلاب ما  مرحله حفظ و تثبیت آن بود  که در آن به تناسب رویکرد دشمن نیز عوض شد و شیوه مقابله با انقلاب را  را اولویت پلیسی امنیتی و فرهنگی در پیش گرفت. اما سومین مرحله از انقلاب اسلامی که پس از رحلت حضرت امام(ره) خودش را نشان داد مرحله توسعه و ترویج انقلاب بود که بناین دشمنی استعمار با آن فرهنگی، امنیتی و پلیسی بود.

خجسته افزود: در عصر حضرت امام واژه هایی که تولید و به کار گرفته می رود از نظر گفتمانی در خدمت حفظ و تثبت انقلاب بود و در عصر مقام معظم رهبری همه در راستای مقابله با تهاجم های فرهنگی و این به معنای آن است که انقلاب اسلامی در این دوره اندیشه خاص خودش را یافته و می داند که چگونه باید مبارزه کند.

وی تصریح کرد: جنگ فرهنگی میان ما و غرب جدی است و نباید آن را شوخی دانست. عده دشمن هم زیاد است وما تنها باید در این میدان به ماهیت فرهنگی مان دلخوش داریم.

دچار انقطاع فرهنگی هستیم

یعقوب توکلی پژوهشگر حوزه تاریخ نیز دیگر سخنران این مراسم بود که مهمترین مساله فرهنگ در کشور را نگاه تیمچه ای به آن عنوان کرد و گفت: تمامی موسسات و دولت ها فرهنگ را تنها بازار اختصاصی منحصر به خود دیده اند و به آن به عنوان یک جریان استراتژیک نگاه نکرده اند. هر دولتی بر مبنای مقتضیات خود به اندازه ای به فرهنگ پرداخته و همین مساله منجر به نوعی نبود یکپارچگی و انشقاق فرهنگی در میان ما شده است.

توکلی افزود: ما در طول تاریخ دوره های شکوفایی تاریخی کم نداریم اما هیچ کدام ادامه نیافته اند گویی ما به این مساله عادت نداریم که باید آنچه را شروع می کنیم ادامه هم بدیهم و همنی مساله است که ما را همواره دچار نوعی انقطاع فرهنگی کرده است که ما را عادت نداده تا آنچه به دست می آوریم را تبدیل به نظریه های برای خود کنیم و بر اساس آن مکتبی فکری بسازیم که متعلق به خودمان باشد. به اعتقاد من آنچه که مقام معظم رهبری نسبت به آن دغدغه دارند همین انشقاق است که اسیر آن هستیم.

همه ما اعم از چپ و راست در ناکارآمدی فرهنگی  کشور شریک جرم هستیم

محسن اسماعیلی حقوق دان و فعال فرهنگی نیز دیگر سخنران این نشست بود که به تعبیر خود به بیان آنچه که نباید انجام داد تا به دغدغه های رهبری پاسخ مثبت داد، پرداخت.

وی اظهار داشت: شما را به خدا بیایید از سخنان رهبری برداشت های جناحی نکنیم و آن را تبدیل به دغدغه های سیاسی مان نکنیم فرهنگ چیزی اعم از این حرفهاست. ایشان 20 سال است که به صراحت در حوزه فرهنگ نقد وارد می کنند و همه ما اعم از چپ و راست و میانه در این مسئله شریک جرم هستیم. تیتر زدن درباره اینکه در این شش ماهه چه شده که ایشان نگران حوزه فرهنگ شده اند جفا بر مقام معظم رهبری و کلام ایشان است.

اسماعیلی ادامه داد: همانطور که تمام تفکرات سیاسی و دولت های قبلی و فعلی در ایجاد دغدغه های مقام معظم شریک هستند تمامی دستگاههای فرهنگی هم در این موضوع نقش دارند. کم نیستند دستگاههای فرهنگی که هیچ نقدی از آنها نمی شود

وی اظهارداشت: تا وقتی منابر جمعه ما بیشتر از موعظه و نصیحت به ارائه رهنمود درباره جزئیات در مورد مذاکرات هسته ای علاقه دارند وضعمان همین است. ما می خواهیم به سیاست رنگ دین و فرهنگ بزنیم در حالی که قرار بود عکس این ماجرا باشد. نهادهایی که برای گسترش دین ایجاد می شوند باید با نگاه سیاسی کار فرهنگی کنند نه اینکه همه دغدغه شان کار سیاسی شود.

اسماعیلی تاکید کرد: باید آنچه را که اعتقاد نداریم به زبان نیاوریم، رفتارهای دوگانه نداشته باشیم، تعارض میان قول و عمل مسئولان فرهنگی است که پدر مردم را در می آورد. اگر عبور از چراغ قرمز گناه است باید خودمان پیشتاز این موضوع شویم نه اینکه اولین ناقض قانون خودمان باشیم. از سوی دیگر باید در ارزیابی وضعیت فرهنگی از افراط و تفریط جلوگیری کرد و به آنچه که شرع اهمیت بیشتر داده توجه بیشتر کرد.

این فعال فرهنگی در ادامه با  هشدار نسبت به دچار شدن جامعه و مسئولان به نوعی وارونگی فرهنگی گفت: در وضعیت فعلی باید دغدغه عضویت در فلان شبکه اجتماعی داشته باشیم یا رواج چاپلوسی را؟ دروغ مهمتر است یا رفتار یک فرد با فرد دیگری و تصور ما از خلاف بودن آن؟ آسیب های فرهنگی را باید از بالا به پائین دید بیش از آنکه به مردم بگوییم چه باید بکنند به خودمان باید بگوییم چه نباید بکنیم. فرهنگ عمومی بازتابی از اندیشه های مردم و مسئولان توام با هم است و ظاهر مردم نمایشی از باطن مسئولان است.

وی در پایان تصریح کرد: از برخی دفاع های فرهنگی هم باید اجتناب کرد. برخی طوری از اسلام صحبت می کنند که نتیجه اش چیزی  جز دوری بقیه جامعه از آن نیست.

نگاه کارمندی به فرهنگ موجب تحول نمی شود

در ادامه این نشست حسام الدین آشنا مشاور رسانه ای رئیس جمهور نیز در سخنانی با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگ، کشور دچار ضعف و بنیه جدی است عنوان کرد: آنچه به سیاست گذاری رسمی مربوط می شود این است که وقتی در یک دولت در حوزه فرهنگ تصمیم گیری می شود نمایندگان بخش های فرهنگی در حوزه کسب منافع مالی با هم رقابت می کنند تا بتوانند از بودجه نفتی برداشت بیشتری داشته باشند و به طبع در این نزاع آنچه توجیه و دسترسی بهتری داشته باشد بودجه قوی تری را به دست می آورد اما خودمقوله فرهنگ در مواجهه با بخش های دیگر دست بالا در گرفتن امکانات نداشته است.

وی افزود: هویت فرهنگی ما به یک وفاق اجتماعی و قدرتمند در داخل نرسیده است نه بر روی عناصر پایای هویت فرهنگی مان توافق کرده ایم نه بر روی عناصر پویا نه می دانم هسته ای کارمان کجاست که نباید به آن دست زد و نه می دانیم پوسته کارمان کجاست؟ و در نتیجه حوزه حیات فرهنگی ما در زندگی روزمره امان خلاصه شده است.

آشنا ادامه داد: مقوله ای به نام امنیت فرهنگی در کشور ما با دو مسئله مواجه است نخست گزینشگری فرهنگی و اینکه آیا توان به گزینی را داری یا خیر و دیگری موضوع نفوذ فرهنگی. برای حل این قبیل مشکلات احتیاج مبرمی به اصلاح ساختار و کنشگران فرهنگی مان داریم دشوار است اما ضروری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ساختارهای غلط تصمیم گیری در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سال 81 لزوم پدیده مهندسی فرهنگی را طرح کردند الان 11 سال پس از آن طرح مسئله شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار است سند مهندسی فرهنگی را در 10 فصل ارائه کند که جالب است بدانید سه فصل از آن موجود نیست اما آن سه فصل چه هستند؟ 1- وضعیت فرهنیگی ایران و جهان چیست 2-  شاخص های فرهنگی کشورچیست؟ 3- کمیت های مطلوبی کشور چیست؟ در مقابل اصول و مبانی و اولویت ها را نوشته ایم و حتی می توانیم بگوییم که چه نسبتی با هم دارند. جالب است بدانید در فصل دهم این سند و در پاسخ به این سئوال که نگاه نهادی مان به این مقوله چیست تنها سه خط در این 11 سال نوشته شده است به اعتقاد من با این ساختار ضعیف و ناکارآمد نمی توان تحول فرهنگی جدی ایجاد کرد.

مشاور رسانه ای رئیس جمهوری ادامه داد: تمام کسانی که به وزارت ارشاد وارد شده اند می دانند که از این مجموعه قرار نیست چیزی گرم شود و یا در مورد صدا و سیما می دانیم 40 هزار کارمند بابودجه 1400 میلیارد تومانی در این مجموعه نهفته است که اگر هزینه های سرمایه ای و نیروی انسانی آن را کم کنیم حداقل 250 میلیارد تومان در سال برای تولید باقی می ماند و این یعنی حضور سازمان سنگین و غیر چابک که در مواجه با شبکه های کوچک و چابک تلویزیونی کاری را نمی تواند انجام دهد.

استاد دانشگاه امام صادق افزود: ما مسئولیت های فرهنگی را به کنشگرانی داده ایم که کارمند هستند و از این نظام کارمندی نمی توان توقع تحول داشت کنشگران جدی ما که می توانستند امکانات جذب کنند و جریان سازی کنند مورد حمایت قرار نگرفته اند. حمایت هایمان ناقص و مشروط بوده است و با این تصور پیش رفته ایم که هر که از ما پولی می گیرد باید فرمان پذیر هم باشد در حالی که یک کنشگر فرهنگی ارباب ما نیست.

دغدغه رهبری رفع خفقان فرهنگی موجوددر کشور است

وحید جلیلی دیگر سخنران این مراسم نیز در سخنان خود در این نشست اظهار داشت: وقتی رهبری دغدغه ای مطرح می کنند برخی ها فکر می کنند که ممکن است حرفهای ایشان شباهتی با حرفهای آنها داشته باشد اما ما نباید اشتباه کنیم باید توجه کنیم که این حرفها از کجا صادر شده است. در بین تمامی سران سیاسی جهان شما یک نخست وزیر یا رئیس دولت نشان دهید که هزار رمان خارجی خوانده باشد. اینها فراتر از شان ولایی رهبری است و باید افتخار کنیم که چنین فرهیخته ای در راس جامعه ما است.

وی افزود: وقتی رهبری صحبت از دغدغه می کنند باید بدانید که ایشان مشرف هستند و فردی عمیقا فرهیخته و فرهنگی که در بسیاری از حوزه ها به روز اظهار نظر کرده است. در نتیجه وقتی چنین فردی می گوید نگرانم باید حساسیت های ما هم بیشتر شود.

جلیلی به موضوع انزوای جناح فرهنگی مومن و انقلابی در کشور اشاره کرد و افزود: برخی فکر می کنند وقتی رهبری صحبت از دغدغه می کنند خواستار فیلتر کردن و خفقان هستند اما من می فهمم که خواست ایشان دقیقا برعکس ماجراست و اتفاقا حرف ایشان این است که نگذاریم سانسور و خفقان حاکم شود . هنوز به یاد داریم زمانی که قیصر امین پور فوت کرد کانون نویسندگان ایران که از علمداران آزادیخواهی است بیانیه دادو او را شاعر بیلبوردهای شهرداری نامید. ما در این کشور شاعری داریم که در مورد نلسون ماندلا شعر دارد اما به امام راحل بد می گوید. بخشی از جریان فرهنگی انقلاب و دفاع مقدس هست که اتفاقا سانسور شده است. 200 هزار شهید و 17 هزار شهید ترور در کشور ما فیلتر شده اند.

وی گفت: بسیاری نه انگیزه شناخت این جریانات را دارند و نه فضاسازی رسانه ای را برای آنها می پذیرند. امام راحل دهها هزار هسته فرهنگی در کشور ایجاد کرد که امروزه خبری از آنها نیست پس صحبت رهبری صحبت در مورد برداشتن خفقان فرهنگی بود. ما در این کشور سینمای روشنفکری داریم که حاضر است امثال فیلم های پوپک و مش ماشاالله و ده رقمی را بسازد وبا سینمای تخدیری و باری به هر جهت و سینمای یاس مشکلی نداشته باشد اما سینمایی که ما می خواهیم سینمای امید است که نگاهش خوشبینانه است و می خواهد طرح مسئله کند. سینمایی که می خواهد از داشته به خواسته برسد.