ستیر «عرفان حلقه» با قرآن
56 بازدید
تاریخ ارائه : 3/6/2014 1:44:00 PM
موضوع: ادیان و مذاهب

ستیر «عرفان حلقه» با قرآن

     آنان که در جلسات و کلاس های عرفان حلقه و فرادرمانی شان شرکت کرده اند، این جملات را از زبان محمدعلی طاهری و مسترهایش زیاد شنیده اند: «تا قرآن را باز کنید، جن ها به شما حمله می کنند! قرآن هم جزء منابع غیر ارگانیک است و عاملی می شود برای جذب جن!» سوداگران عرفان حلقه، آنقدر قرآن را پیش پیروانشان بد جلوه می دهند تا آنها حتی جرات نزدیک شدن به آن را هم نداشته باشند، چه رسد به باز کردن این کتاب الهی و خواندنش. سردمداران عرفان حلقه کار را به جایی می رسانند که شرکت کنند گان در دوره ها دیگر از قرآن می ترسند و سخت از آن هراسناک اند. حتی خانواده هایی که تابلوهای «وإن یکاد» و «چهارقل» را نقش بر دیوار خانه شان دارند، رفته رفته تابلو ها را از خانه جمع می کنند و در جواب از این کارشان می گویند: «مگر دیوانه هستم جن را به خانه خودم بیاورم!». برخی هم به حرف های عرفان حلقه ای ها یقین ندارند، اما آنقدر وسوسه ها شدید است که آنان را هم تحت تاثیر قرار می دهد و آنان نیز چنین توجیه می کنند: «احتیاط شرط عقل است.»

     عرفان حلقه ای ها خود را عرفانی ایرانی-اسلامی معرفی می کنند1 و با این وجود، چنین در دوره های خود بر علیه قرآن تبلیغ می کنند. عرفان حلقه ای ها در جلساتشان که برگزار می کنند، اجازه ورود قرآن و ادعیه و حتی یک سوره و آیه را هم نمی دهند. محمدعلی طاهری سردمدار فرقه شان، بارها آیات قرآن را به غلط خوانده و سخت تر اینکه آنها را به غلط تاویل و تفسیر کرده است و در فیلم ها و سی دی های موجود از آنها بسیار وجود دارد.

     درباره قرآن و رفتار و کردار عرفان حلقه ای ها نسبت به آن گزارش های گوناگونی به ما رسیده که فعلا چون منابع ما صددرصدی نیست از نقل آنها چشم پوشی می کنیم؛ اما می توانیم به جرات بگوییم که عرفان حلقه ای ها ناسازگاریشان با قرآن کم نبوده است. شاید علت این ناسازگاری ها و ستیزها هم مربوط شود به همان فرادرمانی کذایی که آنان از آن دم می زنند؛ چرا که آیات قرآن نوری است که ظلمات از آن فراری است و علمی است که جهل از آن در هراس است. پس باید در این زمینه خوب اندیشید؛ این رشته سر دراز دارد.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[1]


safdari.net