طرح جامع امامت و رهبرى ، چگونه در روز غدیر مطرح شد؟
57 بازدید
تاریخ ارائه : 2/12/2014 10:54:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

غدير شناسى
(پاسخ به 72 سئوال پيرامون غدير)

محمد دشتى

http://ketaab.iec-md.org/GHADEER

فهرست مطالب
 
سرآغاز
 
1 پيرامون غدير
 
سئوال 1: غدير چه معنايى دارد؟
 
سئوال 2: چرا حادثه عظيم بيعت مردم با امام على (ع ) با نام غدير معروف شد؟
 
سئوال 3: آيا با نامهاى ديگرى نيز آمده است ؟
 
سئوال 4: حادثه عظيم در چه روزى تحقق يافت ؟
 
سئوال 5: پس از كدام مراسم مهمى غدير شكل گرفت ؟
 
سئوال 6: چرا در آخرين سفر حج پيامبر (ص ) حماسه غدير مطرح شد ؟
 
سئوال 7: حجه الوداع چيست ؟ و كدام خاطره را در ذهن انسان تداعى مى كند؟
 
سئوال 8: چرا در شهر مكه يا عرفات و منى در مراسم حج بيعت با اميرالمؤ منين (ع )مطرح نگرديد؟
 
سئوال 9: چرا در حادثه عظيم بيعت عمومى مسلمين با امير المؤ منين (ع ) با نام غديرمعروف شد؟
 
سئوال 10: چرا در سرزمين ((جحفه )) اين حادثه عظيم سامان يافت ؟ آنجا چه امتيازىداشت ؟
 
سئوال 11: چرا در شهر مدينه ، يا ديگر مراسم مذهبى بيعت با امير المؤ منين (ع ) مطرحنشد؟
 
سئوال 12: چرا حجه الوداع براى اين مهم انتخاب شد؟
 
سئوال 13: آيا حضرت اميرالمؤ منين (ع ) در آغاز اين سفر با پيامبر (ص ) بود؟
 
سئوال 14: در ميان هموار جايگاه سخنرانى پيامبر را چگونه فراهم كردند؟
 
سئوال 15: شمار مردم در آن اجتماع عظيم چقدر بود؟
 
سئوال 16: اجتماع بزرگ غدير چه ويژگيهايى داشت ؟
 
سئوال 17: آيا چنان اجتماع بزرگى را مى شود در جاى ديگرى گرد آورد؟
 
2 پيرامون حادثه بزرگ غدير
 
سئوال 18: سخنرانى رسول خدا(ص ) چگونه آغاز و پايان يافت ؟
 
سئوال 19: پيامبر (ص ) امام على (ع ) را چگونه براى بيعت معرفى كرد؟
 
سئوال 20: اول كسى كه با امام على (ع ) بيعت كرد چه كسى بود؟
 
سئوال 21: بيعت با اميرالمؤ منين (ع ) از كى آغاز و تا چه زمانىبطول انجاميد؟
 
سئوال 22: اگر در آن روز بيعت با امام انجام نمى گرفت چه مى شد؟
 
سئوال 23: آيا پيامبر هم بيعت كرد؟ به دستور چه كسى ؟
 
سئوال 24: آيا زنان هم بيعت كردند؟
 
سئوال 25: مردان و زنان چگونه با اميرالمؤ منين (ع ) بيعت كردند؟
 
سئوال 26: به هنگام بيعت ،زنان و مردان خطاب به امام على (ع ) چه مى گفتند؟
 
3 در آستانه غدير
 
سئوال 27: روز غدير فرشته وحى چه آياتى را آورد، و از پيامبر چه خواست ؟
 
سئوال 28: چرا پيامبر (ص ) از جبرئيل خواست كه او را معاف دارد؟
 
سئوال 29: در روز غدير فرشته وحى كدام تهديد را مطرح كرد؟
 
سئوال 30: در روز غدير فرشته وحى چه وعده اى به پيامبر (ص ) داد؟
 
سئوال 31: اگر پيامبران نمى ترسند پسرسول خدا(ص ) در روز غدير از چه مى ترسيد؟
 
سئوال 32: پيامبر (ص ) در روز غدير خم از مردم چه خواست ؟
 
سئوال 33: آيا در روز غدير ينها بيعت با اميرالمؤ منين (ع ) مطرح بود؟
 
سئوال 34: طرح جامع امامت و رهبرى ، چگونه در روز غدير مطرح شد؟
 
سئوال 35: پيامبر اسلام (ص ) از اجتماع بزرگ آن روز چه درخواستهاى داشت ؟
 
سئوال 36: مسئوليت عظيم حاضران غدير از زبان پيامبر (ص ) چه بود؟
 
سئوال 37: پيامبر (ص ) در روز غدير به چه كسانى هشدار داد؟
 
سئوال 38: چه كسانى را پيامبر (ص ) در روز غدير لعنت كرد؟
 
4 پيرامون ولايت و غدير
 
سئوال 39: چرا امام امت اسلامى را خدا بايد تعيين كند؟
 
سئوال 40: اگر امام را خدا انتخاب مى كند، پس بيعت مردم چه نقشى دارد؟
 
سئوال 41: بيعت مردم چه ره آوردهايى دارد؟
 
سئوال 42: آيا تنها در روز غدير ولايت اميرالمؤ منين (ع ) اعلام شد؟
 
سئوال 43: اگر در گذشته ولايت امامان معصوم (ع ) اعلام و ابلاغ شد، پس در روزغدير واقعيتى شكل گرفت ؟
 
سئوال 44: با بيعت عمومى مردم كدام اصل ازاصول آزادى و دموكراسى ثابت مى گردد؟
 
سئوال 45: آيا در روز غدير تنها روز بيعت با اميرالمؤ منين (ع ) است ؟
 
سئوال 46: اگر امامت نباشد چرا رسالت پيامبر ناقص است ؟
 
5 حوادث پس از غدير
 
سئوال 47: چرا مخالفان ولايت در روز غدير به آخر خط و به بن بست رسيدند؟
 
سئوال 48: اول كسى كه آشكارا مخالفت كرد چه كسى بود؟
 
سئوال 49: چه افرادى پس از بيعت عمومى دست به توطئه و مخالفت زدند؟
 
سئوال 50: چرا پس از غدير، عذرى براى كسى باقى نماند؟
 
سئوال 51: اولين مخالف غدير كه عذاب شد به پيامبر چه گفت ؟
 
سئوال 52: اولين مخاف غدير چگونه عذاب شد؟
 
سئوال 53: كدام آيه قرآن به كيفر مخالف غدير اختصاص دارد؟
 
سئوال 54: فاطمه زهرا(ع ) نسبت به آغاز مخالفت چه فرمود؟
 
سئوال 55: چند آيه به مخالفان غدير اختصاص دارد؟
 
سئوال 56: مخالفان غدير چه توطئه هاى را طراحى كردند؟
 
سئوال 57: اولين برخورد مسلحانه پس از غدير چگونه شكست خورد؟
 
سئوال 58: تشكل هاى سياسى پس از غدير چه اهدافى داشتند؟
 
سئوال 59: اولين طومار ننگين را چگونه و براى چه نوشتند؟
 
سئوال 60: پيامبر (ص ) كدام آيه از قرآن را در افشاى طومار ننگين قرائتكردند؟
 
6 غدير در آيات و روايات
 
سئوال 61: اولين آيات مربوط به روز غدير كدام است ؟
 
سئوال 62: چند آيه قرآن به حادثه عظيم روز غدير اختصاص دارد؟
 
سئوال 63: چرا در روز غدير دين كامل شد؟
 
سئوال 64: چرا نعمت هاى خدا بر انسانها در روز غدير بهاكمال رسيد؟
 
سئوال 65: حضرت زهرا(س ) چگونه حادثه غدير را مطرح مى فرمايد؟
 
سئوال 66: امامان معصوم (ع ) چگونه غدير را تبليغ مى كردند؟
 
سئوال 67: از ديدگاه امامان شيعه بزرگترين عيد اسلامى كدام است ؟
 
سئوال 68: چرا غدير همه چيز شيعه مى باشد؟
 
سئوال 69: سخن حضرت زهرا (س ) با مردم مدينه در مورد روز غدير چه بود؟
 
سئوال 70: اگر غدير نبود آيا عاشورايى وجود داشت ؟
 
سئوال 71: اگر غدير نبود آيا شناخت مؤ من و منافق ممكن بود؟
 
سئوال 72: اگر غدير نبود آيا تداوم اسلام ناب امكان داشت ؟