اینفو گرافی: ۱۴ پیشگویی امام خمینی
39 بازدید
تاریخ ارائه : 2/4/2014 9:33:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

در حاشيه شروع تب و تاب دهه فجر

 اینفو گرافی: ۱۴ پیشگویی امام خمینی  

امام خميني در زمان حيات پيش‌بينی‌هايي كرده اند كه در طول زمان همه به وقوع پيوسته است شايد به يادماندني ترين اين پيشگويي‌ها سقوط امپراطوري كمونيست بود، كه امام آن را رسما به گورباچف اعلام نمودند و چند سال بعد در كمال ناباوري دنيا شاهد اين سقوط بود...