با حبّ نفس و حبّ جاه و کبر و غرور نمى ‏توان مقاومت کرد.
39 بازدید
تاریخ ارائه : 10/30/2013 1:11:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

ريشه تمام اختلافاتى كه فا قد هدف مشخص و مقدسى باشد به حب دنيا برمى‏ گردد.

انبياى خدا براى اين مبعوث شدند كه آدم تربيت كنند؛ انسان بسازند؛ بشر را از زشتيها، پليديها، فسادها و رذايل اخلاقى دور سازند و با فضايل و آداب حسنه آشنا كنند.

اگر براى خدا قدم برداريد، خداوند متعال مقلّب القلوب است، دلها را به شما متوجه مى‏ سازد.

جز به خالق يكتا به احدى توجه نداشته باشيد.

قلب انسان مانند آينه صاف و روشن است، و بر اثر توجه فوق العاده به دنيا و كثرت معاصى كدر مى‏شود.

با آلودگى‏هاى روحى، رذايل اخلاقى، معاصى قلبيه و قالبيه چگونه مى ‏توان در محضر ربوبى حضور يافت و در مهمانسراى ربّ الارباب كه معدن العظمة مى ‏باشد وارد شد؟

از خدا بترسيد؛ از عواقب امور بپرهيزيد؛ از خواب غفلت بيدار شويد! دورانديش باشيد؛ عواقب امور را بسنجيد؛ عقبه‏هاى خطرناكى كه داريد به يادآوريد، از فشار قبر، عالم برزخ، مشكلات و شدايدى كه به دنبال آن است غفلت نكنيد! جهنم با اعمال و كردار زشت انسان روشن مى‏گردد.

اگر بشر با اعمال و كردار خويش آتش نيفروزد، جهنم خاموش است. باطن اين طبيعت جهنم است؛ اقبال به طبيعت اقبال به جهنم است.

آنچه در عالم آخرت واقع مى‏شود چيزى است كه در اين دنيا تهيه گرديده است.

پيش از آنكه فرصت از دست برود چاره بينديشيد! شما جوانان رو به پيرى و ما پيران رو به مرگ پيش مى‏رويم.

هر نفسى كه مى‏كشيد، هر قدمى كه برمى‏داريد، و هر لحظه‏اى كه از عمر شما مى‏ گذرد، اصلاح مشكلتر گرديده، ممكن است ظلمت و تباهى بيشتر شود. تا نيرو و اراده جوانى داريد مى ‏توانيد هواهاى نفسانى، مشتهيات دنيايى و خواسته‏هاى حيوانى را از خود دور سازيد.

قلب جوان لطيف و ملكوتى است و انگيزه‏هاى فساد در آن ضعيف مى‏باشد؛ ليكن هر چه سن بالا رود ريشه گناه در قلب قويتر و محكمتر مى‏گردد تا جايى كه كندن آن از دل ممكن نيست.

توبه با لفظ اتوب إلى اللّه تحقق نمى‏يابد؛ بلكه ندامت و عزم بر ترك لازم است.

با خلق خدا حسن سلوك داشته، نيكو معاشرت كنيد و با نظر عطوفت و مهربانى به آنان بنگريد.

با بندگان خوب و صالح خدا نيكى كنيد.

كسى كه ديگر مسلمانان از دست و زبان و چشم او در امان نباشند، در حقيقت مسلمان نيست.

اهانت به بنده خدا اهانت به خداست.

كسى كه دنبال هواى نفس رفت و از شيطان متابعت كرد، بتدريج به صبغه او درمى‏آيد.

اهل آخرت با هم در صلح و صفا هستند؛ قلبهايشان مملو از محبت خدا و بندگان خداست.

محبت بندگان خدا همان ظلّ محبت خداوند است.

قرآن كريم امانت بزرگ خداست؛ علما و روحانيون امانتدار الهى هستند.

وظايف اهل علم خيلى سنگين است؛ مسئوليت علما بيش از ساير مردم مى‏باشد.

در روايت است كه وقتى جان به حلقوم مى‏رسد، براى عالم ديگر جاى توبه نيست.

اگر عالمى منحرف شد، ممكن است امتى را منحرف ساخته، به عفونت بكشد.

اگر عالمى مهذّب باشد، اخلاق و آداب اسلامى را رعايت نمايد، جامعه را مهذّب و هدايت مى‏كند.

در نفسى كه مهذّب نشده، علم حجاب ظلمانى است.

علم نور است، ولى در دل سياه و قلب فاسد دامنه ظلمت و سياهى را گسترده ‏تر مى‏ سازد.

علمى كه انسان را به خدا نزديك مى‏كند، در نفس دنيا طلب باعث دورى بيشتر از درگاه ذى الجلال مى‏گردد. علم توحيد هم اگر براى غير خدا باشد از حجب ظلمانى است.

اگر انسان خباثت را از نهادش بيرون نكند، هر چه درس بخواند و تحصيل نمايد نه تنها فايده‏اى بر آن مترتب نمى‏شود بلكه ضررها دارد.

عالم فاسد است كه دنيايى را به فساد مى‏كشاند.

خطاب به طلاب:

اگر خداى نخواسته درس نخوانيد حرام است در مدرسه بمانيد.

هر قدمى كه براى تحصيل علم برمى ‏داريد، قدمى هم براى كوبيدن خواسته‏ هاى نفسانى، تقويت قواى روحانى، كسب مكارم اخلاق، تحصيل معنويات و تقوى برداريد.

اگر اخلاص و قصد قربت نباشد، اين علوم هيچ فايده‏اى ندارد.

بكوشيد پيش از آنكه وارد جامعه گرديد خود را اصلاح كنيد، مهذّب سازيد.

از شما توقع است كه وقتى از مركز فقه رفتيد، خود مهذّب و ساخته شده باشيد تا بتوانيد مردم را بسازيد.

اگر به سبب اعمال و كردار و رفتار نارواى شما يك نفر گمراه شده [و ]از اسلام برگردد، مرتكب اعظم كباير مى‏باشيد. خدا نكند انسان پيش از آنكه خود را بسازد جامعه به او روى آورد و در ميان مردم نفوذ و شخصيتى پيدا كند كه خود را مى‏بازد.

قبل از آنكه عنان اختيار از كف شما ربوده شود خود را بسازيد و اصلاح كنيد.

به اخلاق حسنه آراسته شويد؛ رذايل اخلاقى را از خود دور كنيد؛ در درس و بحث اخلاص داشته باشيد تا شما را به خدا نزديك سازد.

اگر در كارها نيت خالص نباشد، انسان را از درگاه ربوبى دور مى‏كند.

در حوزه‏هاى علميه نظم و انضباط برقرار كنيد.

ايادى استعمار مى‏خواهند تمام حيثيات اسلام را از بين ببرند و شما بايد در مقابل ايستادگى كنيد.

با حبّ نفس و حبّ جاه و كبر و غرور نمى‏توان مقاومت كرد.

عالم سوء، عالم متوجه به دنيا، عالمى كه در فكر حفظ مسند و رياست باشد، نمى‏تواند با دشمنان اسلام مبارزه نمايد.

قدم را الهى كنيد، حبّ دنيا را از دل بيرون نماييد، آن وقت مى ‏توانيد مبارزه كنيد.