کسی که زیبایی اندیشه پیدا کرده باشد، زیبایی بدنش را نشان نمی‌دهد
34 بازدید
تاریخ ارائه : 9/21/2013 9:59:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

 زن، آزاد می‌شود، اما نه با کتاب و دانش و ایجاد فرهنگ و روشن بینی و بالارفتن سطح شعور و سطح احساس و سطح جهان بینی؛ بلکه با قیچی!!!

به گزارش جهان، در وبلاگ چرا بی‌حجابی آمده است؛

دکتر علی شریعتی:

وه چه زمینه آماده‌ای برای استعمار که فریاد بکشد:

آزاد شو!

از چی؟

دیگر «از چی» ندارد، داری خفه می‌شوی، هیچ چیز نداری، محرومی، آزاد شو! از همه چیز آزاد شو!

اینجا باید فقط به آزاد شدن و‌‌ رها شدن بیندیشی، نه چگونه آزاد شدن و چگونه برخاستن!!!

زن، آزاد می‌شود، اما نه با کتاب و دانش و ایجاد فرهنگ و روشن بینی و بالارفتن سطح شعور و سطح احساس و سطح جهان بینی؛ بلکه با قیچی!!!

قیچی شدن چادر!

زن یکباره روشنفکر می‌شود!؟

(برگرفته از کتاب «فاطمه فاطمه است»)

در جایی دیگر می‌گوید:

کسی که زیبایی اندیشه پیدا کرده باشد، زیبایی بدنش را نشان نمی‌دهد