مرجعیت یا به عبارت دیگر مرکزیت اقتدار شیعه که تا کنون سد اصلی جلوی دولتمردان ما بوده اند به وسیله ی خود شیعیان پایان یابد
39 بازدید
تاریخ ارائه : 5/27/2013 11:47:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

طرح سیا برای براندازی تشیع

طرح سیا برای براندازی تشیع


در آمریكا كتابی به نام «A Plan to Devide and DesolateTheology» است كه در آن مصاحبه ی مفصلی از دكتر مایكل برانت معاون ارشد رئیس سابق سیاBob WoodWords و عضو مهم بخش شیعه شناسی سازمان سیا منتشر شده است. وی در این مصاحبه اسرار از تكان دهنده ای پرده برداشته است و در جریان اتهام كاركنان سیا به فساد مالی بطور ناخودآگاه اعتراف كرده است در این سازمان مبلغ 900 میلیون دلار برای سازمان دهی مبارزه با تشیع اختصاص یافته بوده است. گفتتنی است كه دكتر مایكل برانتن مدتی طولانی در بخش مذكور فعالیت داشته ، ولی چندی پیش به خاطر فساد مالی از كار بركنار شده است و او نیز از باب انتقام جویی خیلی از اسرار محرمانه را برملا كرده است. مصاحبه ی وی به طور بسیار خلاصه چنین است:
انقلاب 1979 ایران ضربه های اساسی به سیاست ما در حاكمیت در كشورهای اسلامی وارد ساخت. پس از ناكامی ما در چند سال اول انقلاب برای كنترل آن و رشد روزافزون بیداری اسلامی و گسترش دامنه ی نفرت علیه غرب و ظهور اثرات جوش و خروش انقلابی در شیعیان كشورهای مختلف بالاخص لبنان، عراق، كویت، بحرین و پاكستان، مقامات بلند پایه ی سیا دور هم جمع شدند. در این جلسات نماینده ی سرویس مخفی مشهور انگلیس Mixنیز شركت می نمود؛ زیرا انگلیس تجربه ی وسیعی در مطالعه روی كشورها را دارد.
در این گردهمایی ها نتیجه گیری شد كه انقلاب ایران فقط نتیجه ی طبیعی سیاست های شاه نبوده است، بلكه در باطن عوامل و حقایق دیگری نیز وجود دارد كه محكم ترین آن عوامل ، یكی رهبری سیاسی توسط مرجعیت دینی شیعی و دیگری شهادت حسین نوه ی پیامبر اسلام (ص) در 1400 سال پیش است. حادثه ای كه قرن هاست شیعه به یاد آن با غم و اندوه بی نهایت عزاداری می كند. این دو محور است كه شیعه را از سایر مسلمانان فعال تر و متحرك تر می سازد. در همین گردهمایی تصویب شد كه برای مطالعه ی اسلام شیعی و برای برنامه‌ریزی و كار روی این پروژه یك شعبه ی جداگانه و مستقلی تاسیس شود و نخستین بودجه چهل میلیون دلاری برای آن اختصاص یابد. سپس دكتر مایكل برانت مراحل پروژه را چنین بیان می كند:


جمع آوری اطلاعات
1. اهداف كوتاه مدت با تبلیغات علیه شیعه و راه اندازی آشوب های بزرگتر شیعه و سنی، بدین معنی كه باید آنها را با اكثریت سنی درگیر كرد تا توجه شان از آمریكا منحرف گردد.
2. اهداف دراز مدت، پایان كار تشیع با عمل براساس اهداف دراز مدت.
طبق نقشه در فاز اول محققینی به تمام جهان شیعه اعزام شدند. به عنوان مثال دكتر ساموئیل در پاكستان روز عزاداری های كراچی تحقیق می كرد و مدرك دكترای خود را در همین زمینه اخذ كرد. یك خانم ژاپنی به ننام نكومه هم در كویته ی بلوچستان، بر قوم هزاره و شیعه ی آن دیار تحقیق می كرد و رساله ی دكترای خو را در همین زمینه ارائه نمود. دكتر برانت می گوید: بعد از تحقیقات میدانی و جمع آوری اطلاعات در مورد شیعیان همه ی كشورها، نتایج زیر بدست آمد:
1 - مرجعیت
مراجع شیعه سرچشمه ی اصلی قدرت این مذهب اند. اینان همیشه با تاكید ب اصول شیعه، به شدت از آن محافظت و صیانت می كنند. اینان در تاریخ طولانی تشیع، هیچ وقت با حاكم غیر اسلامی بیعت نكردند و با وی دست دوستی ندادندن. به علت فتوای یك مرجع وقت یعنی آیت الله شیرازی، انگلیس نتوانست داخل ایران شود. بزرگترین مركز علمی شیعه در عراق بود و چون صدام حسین علی رغم به كارگیری تمام توان خود و سعی و كوشش فراوان نتوانست آن را بخرد و مجبور به بستن آن شد. این در حالی است كه مراكز دیگر علمی در جهان همیشه با حكام وقت همراهی كرده اند. ببینید جایی مثل قم در مركز ایران، تخت ظلم شاهنشاهی را برچید و اكنون نیز پنجه در پنجه ی آمریكا ی ابر قدرت، زورآزمایی می كند. در لبنان نهضت آیت الله موسی صدر، ارتش های انگلیس ، فرانسه، و اسرائیل را مجبور به فرار كرد. امروز نیز حزب الله لبنان بزرگترین مزاحم اسرائیل در طول تاریخ تاسیس آن دولت به شمار می رود.
ما از همه ی این مطالعات به این نتیجه می رسیدیم كه رو در رویی مستقیم با شیعه زیانبار و امكان پیروزی در آن بسیار كم است. بنابراین باید به كارهای پشت پرده ای روی آورد و به جای اصل قدیمی انگلیسی ها « تفرقه بینداز و حكومت كن» اصل دیگری تحت عنوان « تفرقه بینداز و نابود كن» را پیش گرفت. بنابراین باید افرادی كه با شیعه اختلاف اعتقادی دارند را بطور منظم و مستحكم علیه شیعه سازمان دهی كرد. باید شایعه ی كافر بودن برانگیز نوشت. باید افراد كم سواد و بی سواد را جمع كرد و آنها تقویت نمود تا وقتی تعداد آنها ( كه ستون پنجم ما هستند) به مقدار مناسب رسید، علیه شیعه جهاد مسلحانه آغاز شود. باید چهره ی تشیع، منسوخ شود تا نزد عوام غیر مقبول باشند و در میان عامه مورد نفرت قرار گیرند.
2 - عاشورا و عزاداری
در میان شیعه مراسم عزاداری مرسوم است. آنها به یاد واقعه ی كربلا جمع می شوند و یك نفر سخنرانی و واقعه ی كربلا را بیان می كند و مستمعین هم گوش می كنند. بعد از آن طبقه ی جوان، سینه زنی و عزاداری می كنند. این سخنران و این مستمعین برای ما اهمیت زیادی برخوردار هستند؛ زیرا از همین عزاداری و مجالس است كه درمیان شیعه جوش و خروش ، آزادی خواهی و جنگ با باطل به خاطر حق، به وجود می آید. ما به خاطر همین، ده ها میلیون دلار از بودجه ویژه را برای در دست گرفتن سخنرانان و مستمعین اختصاص داده ایم. و این كار چنین تحقق می پذیرد كه ابتدا دنبال افرادی از شیعه كه پول پرست و دارای عقاید سست و در عین حال دارای شهرت و قدرت تاثیر و نفوذ باشند، می رویم تا به واسطه ی آنهادر عزاداری ها نفوذ پیدا كنیم.
3- برنامه های دقیق و مخرب
ما از این افراد اهداف زیر را پیگیری می كنیم.
1. به وجود آوردن و یا سرپرستی مداحانی كه معرفت عقاید شیعه را ندارند.
2. شناسایی و كمك مالی به افرادی از شیعه كه بتوانند توسط نوشتارهای خود، عقاید و مراكز علمی شیعه را هدف قرار دهند؛ بنیانهای تشیع را منهدم كرده و آن را اختراع مراجع شیعه وانمود كنند. اضافه و یا حفظ نمودن رسوماتی در عزاداری كه با عقاید شیعه منافات داشته باشد.

3. عزاداری ها به گونه ای معرفی و مطرح شود كه عموم جامعه احساس كنند تشیع، گروهی جاهل و توهم پرست است كه در محرم برای انسانهای عادی مزاحمت به وجود می آوند. برای تشریح این جور برنامه ها لازم است پول هنگفتی خرج شود و مداحان خوب تشویق شوند.
و این گونه تشیع كه یك مذهب دارای قوت منطقی است تبدیل به مذهبی درویشی محض می شود و از درون، پوك و خالی می گردد و در ذهن عوام الناس نفرت و در خود شیعه افتراق و پراكندگی گسترش می یابد. آنگاه و در نهایت باید توسط نیروهای جهادی بر آنها تیر خلاص زد و نابودشان كرد. تحقیق و جمع آوری مطالب فراوانی علیه مرجعیت و نشر اشاعه ی آنها توسط نویسنده های پول پرست و بی نام. در این باره باید پول خوبی خرج شود و در میان مداحان و عوام شیعه مواد زیر زمینی پخش و منتشر گردد تا شیعیان دچار آشفتگی و چند دستگی شوند. و با این برنامه ها پیش بینی می شود كه در مرحله ی نهایی، صدای اعتراض خود شیعه ها علیه مرجعیت بلند شود تا آنجا كه در سال 2010 میلادی دیگر مرجعیت یا به عبارت دیگر مركزیت اقتدار شیعه كه تا كنون سد اصلی جلوی دولتمردان ما بوده اند به وسیله ی خود شیعیان پایان یابد.

http://www.cloob.com/profile/blog/list/username/vavan222/wrapper/true