گرداب/ آیا اینترنت سلامتی شما را تهدید می‏‌کند؟
25 بازدید
تاریخ ارائه : 4/23/2013 8:39:00 AM
موضوع: ارتباطات

گرداب/ آیا اینترنت سلامتی شما را تهدید می‏‌کند؟!  آمار نشان می‏‌دهد از 216 کودکی که مورد بررسی رفتارهای اینترنتی قرار گرفته‌اند 30 درصدشان افسردگی بیش از حد داشتند...