بی غیرت ها (گفت و شنود)
35 بازدید
تاریخ ارائه : 3/9/2013 8:28:00 AM
موضوع: جامعه شناسی

بي غيرت ها (گفت و شنود)

گفت: ديروز در مراسمي با عنوان «جشن هنر» يكي از بازيگران گفته است من اول ايراني هستم و بعد مسلمان! و ليدر حلقه انحرافي هم پشت تريبون رفته و حرف او را تأييد كرده است!
گفتم: اي عوام! خب چنانچه بگويند اول مسلمان هستند و بعد ايراني اگر يك وقتي دشمن به خاك وطن و جان و مال و ناموس مردم حمله كند آنها بايد مطابق دستور اسلام دفاع كنند، همانطور كه رزمندگان اسلام چنين كردند.
گفت: حالا فهميدم! يعني منظورشان اين است كه اگر به هر علت در تنگنا قرار بگيرند، مثل اجداد عقيدتي خود، جان و مال و ناموس را به دست دشمن مي سپارند و فرار مي كنند!
گفتم: ايول... مي گويند در دوران جنگ يكي از همين قماش كه ادعاي وطن دوستي مي كرد توي رودربايستي قرار گرفته و به جبهه رفت ولي خيلي زود برگشت. پرسيدند پس چرا برگشتي؟! مگر نمي گفتي ايراني هستي؟! و يارو گفت؛ به من گفته بودند وطن در خطراست ولي وقتي رفتم ديدم دروغ مي گويند، جان خودم در خطر بود... و برگشتم!