مسئله ى قرقسیا و رابطه ى آن با ظهور امام مهدى (عج) چیست؟
68 بازدید
تاریخ ارائه : 12/17/2012 9:05:00 PM
موضوع: امامت و مهدویت

س: مسئله ى قرقسيا و رابطه ى آن با ظهور امام مهدى (عج) چيست؟

 

ج: «قرقسيا» كه در برخى نسخه ها «قريه ى سبا»، ضبط شده است، نام شهرى است كه در سوريه واقع شده و اكنون در نزديكى مرز عراق و سوريه است.[1] برخى نيز آن را معرّب «گرگ سياه» دانسته اند.

 

در علائم ظهور مربوط به خروج سفيانى گفته شده است، او، به محلّى به اين نام وارد مى شود و رخدادى بزرگ براى او در آن جا اتّفاق مى افتد.[2]

 

امام على(عليه السلام) مى فرمايد: «سفيانى، در شام بر دشمنان پيروز مى شود. بعد از آن، بين او و دشمنان ديگرى در «قرقسيا»، جنگى روى مى دهد كه پرندگان آسمان و درندگان زمين، از باقيمانده هاى كشته ها، سير مى شوند».[3] هم چنين «قرقسيا» را محلّى در كنار نهر فرات دانسته اند.[4]

 

بنابراين، به نظر مى رسد نام «قرقسيا» تنها اسم محلّى است كه برخى از علائم ظهور در آن اتّفاق مى افتد و در كتاب ها، بيش از اين اشاره نشده است.

 

 

 

 

 

س: آيا مى توان به همه ى كتاب هاى علائم الظهور و ملاحم، استناد كرد؟

 

ج: مسئله ى موعود آخرالزمان و ظهور حضرت مهدى (عج) يكى از مسائل مهم است و روايات بسيارى درباره ى علائم ظهور و مسائل مربوط به قبل و بعد از ظهور، از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)و اهل بيت(عليهم السلام) به دست ما رسيده است، امّا بايد توجّه داشت:

 

اوّلا، اين مسئله، به دليل اهميّتش هميشه مطمح نظر طالبان قدرت و افراد فرصت طلب بوده است و عدّه اى براى نيل به مقاصد و مقامات دنيوى، با دسيسه و نيرنگ، به تحريف برخى از روايات و حتّى جعل حديث پرداخته اند و گاهى با در هم آميختن احاديث صحيح با احاديث ضعيف يا جعلى، سعى در گمراه كردن ديگران داشته اند.

 

ثانياً، هر چند مسئله ى مهدويّت در برخى كتاب هاى اهل سنت و ساير اديان وارد شده است، ولى بايد توجّه داشت كه با وجود احاديث و كتاب هاى شيعى، تنها راه مطمئن در موضوع مهدويّت، احاديث صحيح و كتاب هاى شيعه است.

 

ثالثاً، بايد توجّه داشت كه ممكن است برخى از روايات و احاديث، به عنوان كنايه باشد; يعنى، اشاره به مفاهيم و معانى ديگر داشته باشد و نبايد به ظاهر آن ها بسنده كرد; ممكن است بعضى از آن احاديث ضعيف باشند. بنابراين، بايد در انتخاب كتاب، دقّت كافى شود تا از نقاط ضعف زياد برخوردار نباشد. بهترين راه براى اطّلاع از ملاحم و علائم ظهور، مراجعه به كتاب هاى روايى و مستند شيعه است كه به دست علماى بزرگ شيعه گردآورى شده است. نام برخى از كتاب هاى مفيد، چنين است:

 

1. موسوعة امام مهدى (عج)، شهيد محدر صدر.

 

2. موسوعة أحاديث الامام المهدى (عج)، على كورانى، موسسة المعارف الإسلامية.

 

3. منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر، لطف الله صافى، مكتبة الصدر.

 

4. انقلاب جهانى مهدى، ناصر مكارم شيرازى، انتشارات هدف.

 

5. خورشيد مغرب، محمدرضا حكيمى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى.

 [1]. سيدمحمد كاظم قزوينى، امام مهدى از ولادت تا ظهور، ص 454.

[2]. همان، ص 251.

[3]. حسين كريم شاهى بيدگلى، فرهنگ موعود، ص 188.

[4]. بحارالأنوار، ج 13; مهدى موعود، ترجمه ى على دوانى، ص 983.