اگر آدم های زیرک و توانمندی بودند مخالفت میکردم، فقط همین.
57 بازدید
تاریخ ارائه : 10/15/2012 4:21:00 PM
موضوع: مدیریت

 

حکایت جالب معاون اولی که جاسوس بود

24 مهر 1391 ساعت 9:41

یک جمله ای از سقراط است که به لشکریان یونان سفارش می کند که شما وقتی یک کشور یا نظامی هایشان را فتح کردید برای نگه داری آن لازم نیست که نیروی عظیم انسانی را در آن کشور نگه دارید، بلکه کافی است سر کارهای بزرگ، آدم های نامربوط بگذارید، این ها آن چنان به هم می ریزند که همیشه محتاج شما هستند.


به گزارش جهان به نقل از افکار نیوز، رییس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از فضای مدیریت کشور در حوزه اقتصاد، آن را محصول بی تدبیری می داند و معتقد است که دشمن برای جنگ اقتصادی برنامه دارد.

رییس اتاق بازرگانی تهران درباره برنامه دشمن در جنگ اقتصادی می گوید: دشمن اگر بخواهد در حوزه اقتصادی ضربه بزند، تلاش می کند تا آدمهای غیر مدیر و غیر مدبر در اقتصاد کشور سر کار بیایند.

یحیی آل اسحاق در گفت و گو با خبرنگار ما در ادامه می افزاید: بزرگ ترین ضربه به اقتصاد این است که آدم های غیر حرفه ای را سر کارهای حرفه ای بگذارند. این سابقه تاریخی دارد.

یک جمله ای از سقراط است که به لشکریان یونان سفارش می کند که شما وقتی یک کشور یا نظامی هایشان را فتح کردید برای نگه داری آن لازم نیست که نیروی عظیم انسانی را در آن کشور نگه دارید، بلکه کافی است سر کارهای بزرگ، آدم های نامربوط بگذارید، این ها آن چنان به هم می ریزند که همیشه محتاج شما هستند.

وی با اشاره به برنامه ریزی های دشمن با ذکر مثالی می افزاید: چافسکو رئیس جمهور سابق رومانی در خاطراتش می نویسد که یک روز از سازمان ضد جاسوسی به من اطلاع دادند که معاون اول تو جاسوس آمریکا است. گفتم این طوری نیست چون از بچگی از دوران دبستان با هم بودیم.

چافسکو می گوید این را نفی کردم تا بالاخره ثابت کردند که او جاسوس است. چافسکو می گوید که در یک جلسه خیلی رسمی تفنگم را درآوردم و روی مغز او گذاشتم. گفتم می گویند تو جاسوس آمریکا هستی، سریع اعتراف کن؛ تو چه کار می کردی و چه مسئولیتی داشتی؟

او گفت هیچ مسئولیتی نداشتم فقط یک کاری به من داده بودند آن هم این که آدم هایی که می خواهند سر پست های مهم بگذارند اگر آدم های زیرک و توانمندی بودند مخالفت میکردم، فقط همین.

به من گفتند لازم نیست به کسی گزارشی دهی، لازم نیست کاری کنی. آدم هایی که در سلسله مراتب برای اداره امور می آیند اگر دیدی که آدم مربوط به آن رشته است این را مخالفت کن، گفت من هم فقط همین کار را می کردم.


کد مطلب: 249772

آدرس مطلب: http://www.jahannews.com/vdciy3arrt1a5y2.cbct.html

 

جهان نیوز

http://www.jahannews.com