491-ارباب که اوضاع را خیط دیده بود گفت؛ حق باتوست. اینجا اصلاً صدایی شنیده نمی شود!
26 بازدید
تاریخ ارائه : 6/25/2012 11:54:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

صدا نمياد ! (گفت و شنود)

گفت: يكي از مدعيان اصلاحات كه جعل نظرسنجي و عذرخواهي از جاسوسان آمريكايي را در پرونده خود دارد، گفته است بعد از صدور فرمان مانور تجمل توسط رئيس دولت سازندگي، عده اي نوكيسه به ثروت اندوزي و رانت خواري هاي كلان روي آوردند.
گفتم: ولي ايشان و بقيه اصلاح طلبان كه به رئيس دولت سازندگي انتقادهاي شديد داشتند، از 15 سال قبل تاكنون با همين اعضاي دولت سازندگي ائتلاف كرده و جبهه واحدي تشكيل داده اند.
گفت: در انتخابات رياست جمهوري 76، مجلس 79، رياست جمهوري 80 و 84 و 88 هم دست همه آنها از جمله همين آقا در يك كاسه بود.
گفتم: يكي از خان ها كه متوجه شده بود نوكرش تخم مرغ هاي او را مي دزدد، نوكر خود را صدا كرد و پرسيد؛ چه كسي تخم مرغ ها را كش مي رود؟ و نوكر وانمود كرد كه چيزي نمي شنود. ارباب بعد از چندبار تكرار سرانجام براي اطمينان جاي خودش را با نوكرش عوض كرد و از او خواست چيزي بگويد. نوكر گفت؛ كدام خان، شب ها به راهزني رفته و قافله ها را لخت مي كند؟ و ارباب كه اوضاع را خيط ديده بود گفت؛ حق باتوست. اينجا اصلاً صدايي شنيده نمي شود!