اما اگر ازهمان آغازکار، درهردستگاه، به ضوابط اسلام توجه کامل شود، دیگر زمینه‌ای برای بروز فساد وجود نخواهد داشت
35 بازدید
تاریخ ارائه : 6/4/2012 1:04:00 PM
موضوع: علوم سیاسی

 

 

کد خبر : ۴۱۲۹
تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۱ ۷:۶:۰ ب ظ

حمیدرضا ترقی:

ضعف قوه قضائیه در برخورد با مفاسد از عوامل موثر در بروز فساد است

از جمله عوامل کاهنده، یکی قوانین کامل و جامع است که بتواند محیط را برای عناصر مفسد اقتصادی ناامن کند. متأسفانه در همه عرصه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ما، جریان هایی هستند که از این زمینه ها، برای ترویج اندیشه های فاسد خود استفاده می کنند.


ضعف قوه قضائیه در برخورد با مفاسد از عوامل موثر در بروز فساد است

ضد فساد: این روزها بحث فساد اقتصادی بزرگ رخ داده در کشور و برگزاری دادگاه آن بسیار داغ است و مردم در بسیاری از محافل در مورد آن صحبت می کنند. اما نکته ای که بسیار مهم است ین است که با محاکمه افراد مسئول در این فساد بزرگ، پرونده فساد اقتصادی در کشور به طور کامل بسته نخواهد شد، بلکه قوه قضاییه و مسئولین کشور باید در فکر خشکاندن ریشه فساد در عرصه اقتصاد ملی باشند تا از وقوع اتفاق مشابه پیشگیری شود.

 

حمیدرضا ترقی، دبیرکمیته بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی در گفت و گویی با ما در همین زمینه، داشتن قانون جامع و کامل؛ و نظارت جدی برمدیریت اجرایی را از جمله اقدامات پیشگیرانه انواع فسادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست و اظهار داشت: اطرافیان برخی مدیران، از قِبَلِ موقعیت‌های شغلی که برای شان فراهم است در به فسادکشیدن قدرت،  تأثیرگذارند.

 

وی زمینه‌های بروزفساد در دستگاه‌های اجرایی را چهارعامل برشمرد و گفت: ازجمله عوامل بروز فساد، سپردن مسئولیت‌های مالی و اقتصادی کشور به افراد ناسالم و ناکارآمد است که قادر به نظارت بر زیرمجموعه خود نیستند. ضعف قوه قضایی دربرخورد با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز از جمله عوامل مؤثر در بروز فساد است.

 

این عضو حزب مؤتلفه، وجود عناصر سرمایه دار و مترف که همه کارهای خود را با خرید غیرقانونی و با رشوه دادن به پیش می برند نیز از دیگر عوامل و زمینه‌های پدیداری فساد درجامعه دانست و تأکیدکرد: عامل مهم دیگر، بی توجهی به ضوابط اسلام در رابطه با تأمین نیاز کارکنانی است که در بخش‌های اقتصادی مشغول فعالیت اند. چون این بی توجهی به ضوابط اسلام، زمینه‌های لغزش افراد را فراهم می آورد.

 

او درباره عوامل کاهنده بروز انواع مفاسد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نیز گفت: از جمله عوامل کاهنده، یکی قوانین کامل و جامع است که بتواند محیط را برای عناصر مفسد اقتصادی ناامن کند. متأسفانه در همه عرصه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ما، جریان هایی هستند که از این زمینه ها، برای ترویج اندیشه های فاسد خود استفاده می کنند. سموم فرهنگی را وارد عرصه فرهنگی می کنند. سموم اخلاقی را وارد عرصه اجتماعی می کنند. سموم سیاسی را مثلاً از طریق رانت های قدرت، وارد عرصه سیاسی می کنند.

 

ترقی در پاسخ به این پرسش که انحراف‌های کوچک از کجا آغاز می شود گفت: مثل معروفی است که می گوید تخم مرغ دزد، سرانجام شترمرغ دزد می شود! از همین انحراف های کوچک است که جامعه ناگهان با فسادهای بزرگ مواجه می شود. معتقدم مدیریت دستگاه، وقتی از خط و مسیرقانون خارج می شود، درواقع ازهمان جا زمینه بروز و وقوع انحراف و فساد، فراهم است. اما اگر ازهمان آغازکار، درهردستگاه، به ضوابط اسلام توجه کامل شود، دیگر زمینه‌ای برای بروز فساد وجود نخواهد داشت.