متاسفانه بزرگ‌ترين و حساس‌ترين رسانه‌ كشور امروز فاقد قانون اداره مي‌شود اما سوال اساسي اينجاست كه چه كساني از اين مسئله سود مي‌برند.
43 بازدید
تاریخ ارائه : 5/28/2012 10:52:00 AM
موضوع: مدیریت
http://snn.ir/pic/13900817174_2011312374e.jpg
تحصن دانشجويان و طلاب در دانشگاه اميركبير - 1

يامين پور: مديران صداوسيما به بهانه رهبري از نظارت فراري‌اند

وحيد يامين‌پور گفت: بعضي از مديران صداوسيما به اين بهانه كه صداوسيما در سال‌هاي اخير و به خصوص در دوره جنگ نرم فقط بايد به رهبري پاسخگو باشد؛ از زير نظارت و بازجويي فرار مي‌كنند.

 

به گزارش خبرنگار فرهنگي «خبرگزاري دانشجو»، وحيد يامين پور عصر امروز در نخستين تحصن دانشجويان و طلاب كه در نقد انقلابي صدا و سيما در دانشگاه‌ اميركبير برگزار شد، با اشاره به اينكه صدا و سيما امروز به عنوان مهم‌ترين و بزرگ‌ترين رسانه ايران به حساب مي‌آيد، اظهار داشت: چند سوال مهم در اين رابطه وجود دارد كه بايد به آنها پاسخ داده شود كه اين سوال ها همه در غالب مديريتي و ساختاري صدا و سيما و همچنين انتقادهاي است كه به اين سازمان صورت مي‌گيرد.
 
وي با اشاره به انتقادهايي كه به صدا و سيما از لحاظ محتواي و ساختاري صورت مي‌گيرد، تصريح كرد: متأسفانه اين انتقاد به ساختارهاي قبل از مديريت آقاي ضرغامي و دارابي بوده و امروز نيز همچنان نه تنها اين انتقادها كمتر نشده بلكه بغرنج‌تر نيز شده است.
 
اين استاد دانشگاه با ابراز تأسف از اينكه وضعيت صدا و سيما هر روز بغرنج‌تر و بدتر مي‌شود، افزود: شايد رايج‌ترين پرسشي كه امروز مطرح مي‌شود و مبناي اين پرسش را نيز مديران صدا وسيما مطرح مي‌كنند اين است كه مگر صدا و سيما زير نظر رهبري نيست!؟ آيا گير دادن به صدا و سيما تضعيف رهبري به حساب نمي‌آيد!؟
 
يامين‌پور ادامه داد: ‌اين در حالي است كه زماني كه رهبر معظم انقلاب رئيس جمهوري بودند سوالات اساسي در باره صدا و سيما شكل گرفت به طوري كه رهبر معظم انقلاب در آن زمان جزو معدود افرادي بودند كه از اينكه صدا و سيما زير نظر رهبري باشد مخالفت كردند.
 
وي ادامه داد:‌ نگاه رهبري اين بود كه چرا صدا و سیما بايد منصوب رهبري باشد كه بعدها سیئات صدا و سيما دامن رهبري را بگيرد و مردم را به رهبري بدبين كند.
 
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه ما سال‌هاست كه منتظريم كه صدا و سيما طبق قانون اساسي خود عمل كند اذعان داشت: ‌متاسفانه بزرگ‌ترين و حساس‌ترين رسانه‌ كشور امروز فاقد قانون اداره مي‌شود اما سوال اساسي اينجاست كه چه كساني از اين مسئله سود مي‌برند.
 
يامين پور ادامه داد: رئيس صدا و سيما بيشترين تأكيد را دارند كه من همواره همه چيز را با رهبري چك مي‌كنم در حالي كه اين مسئله اجحاف بزرگ به رهبري است.
 
وي گفت: رهبر معظم انقلاب فقط رئيس سازمان صدا وسيما را انتخاب مي‌كند و حال اينكه چه اتفاقي در صدا و سيما مي‌افتد به عهده رهبري نيست.
 
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: بعضي از مديران صدا و سيما به اين بهانه كه صدا و سيما در سال‌هاي اخير و به خصوص در دوره جنگ نرم معتقدند كه اين سازمان فقط بايد به رهبري پاسخگو باشد با اين بهانه از زير نظارت و بازجويي فرار مي‌كنند.
 
يامين پور با تأكيد بر اينكه اگر ما صدا و سيما را پاسخگو نكنيم در آينده شاهد اتفاقات بدتر از امروز خواهيم بود  خاطرنشان كرد: اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند ديگر كسي نه به مخاطبان و نه به جريان دانشجويي در مورد نقد صدا وسيما اهميتي نمي‌دهد.
 
اين استاد دانشگاه گفت: مركز تحقيقات و آموزش صدا و سيما به گونه‌اي عمل مي‌كند كه مديران صدا و سيما به كسي پاسخ گو نباشند؛ مثلا ساختمان پزشكان كه پس از پايان اين مجموعه از مردم نظر سنجي كرد فقط در خصوص تعداد بينندگان نظرسنجي صورت گرفت و هيچ گونه آسيب شناسي مثلا تأثير در رفتار زن و مرد در اين نظرسنجي نبود.
 
وي اضافه كرد: مركز تبيين راهبردي صدا و سيما نيز در اختيار توجيه عملكرد مديران صدا و سيما است كه همين اتفاق نيز در شوراي نظارت بر صدا و سيما افتاده است.
 
يامين پور خاطرنشان كرد: در شوراي نظارت گزارش هاي منفي به رئيس سازمان صدا و سيما ارسال نمي‌شود و فقط گزارش هاي كه مورد تأييد اين شورا است و در جهت ارزيابي مثبت مديران ارشد صدا و سيما به دفتر رئيس سازمان ارسال مي‌شود.
 
اين استاد دانشگاه با انتقاد از وضعيت آيين نامه اداري صدا و سيما گفت: رئيس صدا و سيما و آقاي دارابي بدانند كه با اين وضعيت آيين نامه اداري در صدا و سيما بچه هاي حزب‌اللهي بالاتر از شما را نيز فرو مي‌برد.
وي اضافه كرد: ‌مديران نقش مهمي در فرهنگ سازي صدا و سيما دارند و بايد تغييرات ساختاري در اين مجموعه ايجاد كنند.
 
يامين پور با اشاره به اينكه يكي از دغدغه‌هاي سازندگان برنامه ها  در صداوسيما و كارگردانان تجليل توسط مديران ارشد سازمان است گفت: بين سازندگان و كارگردانان؛ تجليل توسط مديران صدا و سيما يك دغدغه رايج شده است كه چه برنامه هاي را بسازند كه مورد تجليل واقع شود.
 
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: ما به بحث ساختار در سازمان صدا و سيما انتقاد داريم انتخاب مديران شبكه‌ها و نام‌گذاري شبكه‌ها هر كدام به موضوعي خاص يك اتفاق غير كارشناسي است كه در سال‌هاي اخير صورت گرفته است.
 
وي با بيان اينكه هيچ قانوني در صدا و سيما موجود نيست؛ گفت: اينكه مجلس شورای اسلامي در خصوص تصويب قانون نظارت بر صدا و سيما تعلل كرده است باعث لطمه به جايگاه رهبري شده است.
 
يامين پور ادامه داد:‌ چگونه است كه در مركز طرح و برنامه صدا و سيما كتابي منتشر مي شود و شرايط خاصي را براي برنامه سازان در نظر مي‌گيرند اما آقاي ضرغامي در پي انتساب مديران شبكه ها به هيچ كس پاسخگو نيست اين ماجرايي است كه هم به ساختار صدا و سيما مرتبط است و هم به مديريت اما مشكل اينجاست كه هيچ كدام از نهادهاي مربوط پاسخگو نيستند.
 
اين استاد دانشگاه در خصوص شوراي نظارت بر صدا و سيما گفت: اعضاي شوراي نظارت بر صدا و سيما 6 نفر هستند كه از هر قوه دو نفر مسئوليت نظارت بر عملکرد صدا و سیما را دارند اما فعاليت اين شورا به گونه اي است كه رئيس صدا و سيما حتي تقاضاي اين شورا را مبني بر اختصاص فضاي در سازمان صدا و سيما نپذيرفته است اين وضعيت شوراي نظارت است و در واقع اين تاكتيك هاي است كه مديران صدا و سيما دارند.
 
وي در ادامه گفت: شما مي‌توانيد به راحتي ببينيد كه كسي كه لحن انتقادي به عملكرد صدا و سيما دارد بعد از يك مدت سركله‌اش در يكي از معاونت هاي صدا و سيما پيدا مي شود و اين رفتارهاي تاكتيكي صدا و سيما است كه براي عبور از نقد كه توانسته است منتقدان جدي خود را تغيير داده و يا به نوعي آنان را ساكت كند.
 
يامين پور در پايان با اشاره به مطالبات دانشجويي از اين نهاد فرهنگي گفت: يكي از مطالبات دانشجويان غالبا نظارت بر محتوی است اما من به شما توصيه می‌کنم با تجربه اي كه از حساسيت صدا و سيما به انتقادات دانشجويي دارم به شما مي‌گويم كه حتمي نبود قانون نظارت بر صدا و سيما را در اولويت مطالبات دانشجويي خود قرار دهيد و آنقدر حساسيت عمومي نسبت به رسانه  را ايجاد كنيد كه به خودش اجازه ندهد به مرزهاي خطر برسد.

انتهای خبر / خبرگزاری دانشجو / کد خبر : 13900817174