با کمال اقتدار می گویم غلط کردم و قضیه فیصله پیدا می کند.
37 بازدید
تاریخ ارائه : 5/22/2012 10:09:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

 

حرف آخر! (گفت و شنود)

گفت: مئير داگان رئيس اسبق سازمان موساد مي گويد؛ اسرائيل درباره حمله به ايران بلوف مي زند.
گفتم: خب! اين كه نيازي به اعتراف نداشت.
گفت: مئير داگان مي گويد؛ نتانياهو مي داند كه در صورت حمله به ايران ديگر اثري از اسرائيل باقي نمي ماند.
گفتم: اين هم براي همه معلوم است.
گفت: رئيس اسبق موساد به نتانياهو شديداً اعتراض كرده كه چرا گفته است در مناقشه هسته اي ايران بايد خواست اسرائيل هم در نظر گرفته شود!
گفتم: اتفاقا خواست اسرائيل هم در نظر گرفته شده است! يارو قمپز در مي كرد و مي گفت هر وقت با هركس دعوايم شده هميشه حرف آخر را من زده ام. پرسيدند؛ ولي اين قمپزها به ظاهر فكسني تو نمي آيد، حالا حرف آخرت چي بوده؟! و يارو گفت؛ با كمال اقتدار مي گويم غلط كردم و قضيه فيصله پيدا مي كند.