سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه علمی- فرهنگی دار الحدیث 
امور بین الملل 
 
 
و ارتباطات بین الملل 
تدریس 
حوزه 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب 
تدریس 
حوزه 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب 
تدریس 
دانشگاه گرگان 
مدرس 
 
 
مباحث دینی 
تدریس 
حوزه 
مدرس 
 
 
شرح احادیث بحار الانوار 
تدریس 
حوزه ودانشگاه 
مدرس 
 
 
اخلاق وعرفان اسلامی 
تدریس 
حوزه 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب 
تدریس 
دانشگاه  
مدرس 
 
 
جنگ نرم وتهاجم فرهنگی 
تدریس 
حوزه و کانونهای فرهنگی مجمع 
مدرس 
 
 
اخلاق وعرفان 
تدریس 
حوزه و کانونهای فرهنگی مجمع 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ اسلام واهل بیت  
تدریس 
حوزه و کانونهای فرهنگی ال بیت علیهم السلام 
مدرس 
 
ادامه دارد 
شبهات وردود 
تدریس 
حوزه 
مدرس 
 
ادامه دارد 
کلام وعقاید 
همکاری 
وزارت خارجه 
کارشناس فرهنگی  
 
 
تبلیغ فرهنگی 
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام 
مدیر کانونهای فرهنگی 
 
ادامه دارد 
هماهنگی تبلیغی رسانه ای 
همکاری 
سازمان فرهنگ وارتباطات 
مبلغ 
 
ادامه دارد 
تبلیغ 
همکاری 
سپاه پاسداران  
مربی عقیدتی 
 
 
اموزش ارزیابی 
همکاری 
نهاد فرهنگی دانشگاهها 
مبلغ 
 
ادامه دارد 
تبلیغ 
همکاری 
جامعه المصظفی 
کارشناس ارتباطات 
 
 
ارتباط با فارغ التحصیلان 
همکاری 
دار الحکمه کانادا 
رابط امور بین الملل 
 
 
اموزش مجازی 
همکاری 
صدا وسیما 
مشاور 
 
 
تهیه بر نامه ره یافتگان اسلام  
همکاری 
ولایت tv امریکا velayattv.net 
رابط تامین بر نامه 
 
ادامه دارد 
شناسایی سخنرانیهای مناسب ودعوت 
همکاری 
همایش دکترین مهدویت 
کمیته بین الملل 
 
 
شناسایی محققین در خارج ایران 
همکاری 
مرکز جهانی اطلاع رسانی ال بیت علیهم السلام 
مدیر بین الملل زبانهای مختلف 
 
ادامه دارد 
فعال سازی سایت به 30 زبان وتبلیغ  
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام 
مدیر روابط فرهنگی 
 
ادامه دارد 
ارتباط با مراکز فرهنگی  
اداری 
پژوهشکده الذریه النبویه 
معاون پژوهش 
1394/06/01 
ادامه دارد 
تحقیق انساب سادات و امام زادگان و امور دار النقابه 
همکاری 
مرکز دین پزوهان کشور 
همکاری 
 
 
بین الملل  
تدریس 
پزوهشگاه مهندسی تهران 
مدرس 
 
ادامه دارد 
مبانی حکومت اسلامی وارزیایی 
همکاری 
موسسه امام هادی(ع) 
همکاری 
 
 
امور ترجمه 
همکاری 
سارمان فرهنگ وارتباطات 
همکاری 
 
 
شبکه اجتماعی  
همکاری 
دار المعارف 
مدیر سایت اسلام شیعه 
 
 
سایت 
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت ع 
مسئول نمایشگاه اجلاس 5 
 
 
نمایشگاه